Edukacja

Remont w Byczynie bez opóźnień

Budynek Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie od listopada 2018 roku pozostaje zamknięty ze względu na zniszczenia wywołane przez szkody górnicze. Tauron przygotowuje się do gruntownego remontu budynku, a obecnie trwają prace projektowe.

W listopadzie 2018 roku szkoła w Byczynie praktycznie z dnia na dzień stała się niezdolna do bezpiecznego użytkowania. W wyniku szkód górniczych cały budynek szkoły osiadł gwałtownie i nierównomiernie, a w murach obiektu pojawiły się potężne spękania. Z obawy o bezpieczeństwo uczniów i personelu, szkoła została zamknięta do odwołania. Po przeprowadzeniu specjalistycznych analiz okazało się, że po wykonaniu gruntownego remontu budynek będzie można ponownie bezpiecznie wykorzystywać.

Gmina od samego początku prowadziła rozmowy z Tauronem na temat remontu placówki. W lutym podpisana została ugoda, na mocy której Tauron zobowiązał się do naprawienia szkód do końca 2021 roku. W ramach tej ugody spółka ma także zaprzestać eksploatacji górniczej, która mogłaby doprowadzić do ponownych uszkodzeń oraz ustanowić filar ochronny dla budynku szkoły wraz z okoliczną infrastrukturą. Tauron dodatkowo zmodernizuje cały budynek w tym także pomieszczenia kuchenne szkoły i znajdującą się tam instalację elektryczną.

Epidemia koronawirusa znacznie utrudniła przygotowania do remontu. Trwająca od marca sytuacja w znaczącym stopniu ogranicza możliwość kontaktów, przekazywania dokumentów, świadczenia usług przez firmy projektowe oraz wykonawcze. Tauron ostatnio jednak poinformował, że jest spora szansa, by terminy oddania budynku do użytku zostały dotrzymane. Po zakończeniu prac nad badaniem gruntu i uszczegółowieniu zakresu robót uszczelniających podłoże, spółka wyłoniła wykonawcę projektu remontu szkoły, który wykona szczegółową dokumentację budowlaną. W grudniu dokumentacja powinna zostać skonsultowana z miastem

Tauron przed rozpoczęciem remontu planuje przeprowadzić prace wzmacniające i uszczelniające górotwór pod budynkami szkoły, aby zapewniać przywrócenie odpowiednich parametrów gruntu, pozwalających na bezpieczne funkcjonowanie szkoły w przyszłości. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy tego zadania. Termin wykonania powyższych prac w terenie powinien wynieść sześć miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Tauron pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami miasta, zadeklarował także przekazywanie cyklicznych informacji dyrekcji i Radzie Rodziców SP20.

Szkoła Podstawowa nr 20 w Byczynie jest jedną z tzw. tysiąclatek – zbudowanych na tysiąclecie polskiej państwowości. Powstała z inicjatywy górników z Byczyny, którzy zebrali środki finansowe, zakupili działkę, zapłacili za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzbrojenie terenu. Szkoła została otwarta 1 lutego 1964 roku. Po ewakuacji uczniowie zostali przeniesieni do tymczasowych klas w klubie Niko, a także budynku przy ul. Sportowej. Tauron Wydobycie zobowiązał się, że do czasu wykonania wszystkich prac, nadal pokrywać będzie koszty przygotowania i transportu posiłków dla dzieci, transportu uczniów do budynku przy ul. Sportowej oraz wynajmu pomieszczeń w klubie MCKiS Niko.

Najnowsze

To Top