Biznes - inwestycje

Jaworzno wygrało nową karetkę!

Znamy już wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki mobilizacji mieszkańców miasta jaworznickie pogotowie zyska nową karetkę.

We wtorek (29 września) poznaliśmy wyniki drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. We wrześniu mieszkańcy regionu mogli oddawać swoje głosy na te projekty, które w ich ocenie były najciekawsze i najpotrzebniejsze. Do wyboru było w sumie 90 zadań podzielonych na poszczególne pule: wojewódzką i 7 pul podregionalnych. W tym roku w sumie oddano 20 719 głosów. Zgodnie z regulaminem MBO do realizacji są przeznaczane te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danej puli. W sytuacji, gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w ramach danej puli, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Po podliczeniu głosów do realizacji trafi w sumie 40 zadań na łączną kwotę ponad 9 milionów złotych.

Karetka dla Jaworzna

Jaworzno, podobnie jak przed rokiem, znalazło się w podregionie nr 7, w którym do rozdysponowania było 1 125 000 zł. Mieszkańcy mogli wybierać spośród 8 projektów, z których tylko jeden w pełni dotyczył Jaworzna, a dwa kolejne byłyby częściowo realizowane na terenie miasta. Po zliczeniu głosów okazało się, że mieszkańcy miasta zmobilizowali się i najmocniej poparli projekt, który wspierać będzie jaworznicką służbę zdrowia. Zadanie „Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)” zgłoszone przez pana Romana Grzybka zebrało zdecydowanie najwięcej głosów – 1362. Dzięki temu w przyszłym roku stacja pogotowia w Jaworznie zyska nowoczesną w pełni wyposażoną karetkę, wartą pół miliona złotych. W związku z tym, że projekt ten nie wyczerpał całej puli przeznaczonej dla podregionu, także trzy inne zadania trafiły do realizacji. W ramach MBO wykonane zostaną więc zadania: Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej (1079 oddanych głosów – koszt 405 000 zł), Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych (492 głosy – koszt 99 500 zł) oraz Robotyka i programowanie – cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów (175 głosów – koszt 59 000 zł). Dzięki głosowaniu mieszkańców nowa karetka przez lata powinna służyć jaworznickiej służbie zdrowia i na pewno będą to wyjątkowo dobrze wykorzystane środki z budżetu województwa.

ZOO znów wygrywa

Oprócz głosowania w poszczególnych podregionach mieszkańcy mogli też wybierać projekty obejmujące swoim zasięgiem całe województwo. W puli wojewódzkiej zgłoszono w sumie 22 projekty, a do rozdysponowania było 2,5 miliona zł. Ostatecznie dzięki oddanym głosom wyłoniono cztery zadania do wykonania w przyszłym roku. Podobnie jak w pierwszej edycji, także teraz największym wygranym jest chorzowskie ZOO, którego projekt znów zebrał najwięcej głosów. Przed rokiem mieszkańcy regionu wsparli budowę wolier dla Panter Śnieżnych. Tym razem zaś najwięcej głosów (1735) zdobyło zadanie „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa wolier” o wartości 388 650 zł. Tylko o dwa głosy mniej (1733) otrzymał sportowy projekt „Śląskie kocha siatkówkę!” o wartości 674 512 zł. To zadanie częściowo realizowane będzie także na terenie Jaworzna. Liga biznesu, superfinały lig amatorskich, przeszkolenie sędziów, pozyskanie dla województwa samonośnych boisk do minisiatkówki, wydanie materiału szkoleniowego dla nauczycieli, udostępnienie klubom systemu zarządzania klubem, wydanie i dystrybucja albumu o siatkówce na Śląsku oraz organizacja „Gali Śląskie kocha siatkówkę” – to tylko część elementów całego zadania, które ma promować i podnosić poziom siatkówki w naszym regionie. Także trzecie z zadań przeznaczonych do realizacji dotyczy częściowo Jaworzna. Projekt „Książki online dla każdego” zdobył 1243 głosy i będzie kosztował 1 174 500 zł. W jego ramach mieszkańcy regionu zyskają dostęp online do książek elektronicznych (ebooków) w serwisie Legimi i IBUK Libra. Kody dostępu będzie można pobrać we wszystkich bibliotekach publicznych w województwie śląskim – w tym także w jaworznickiej książnicy. Ostatni z projektów wybranych do realizacji zdobył 1231 głosów i nosi nazwę „Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO – Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach”. Jego wartość to 202 500 zł. W ramach zadania 4 500 osób będzie miało możliwość bezpłatnego zwiedzania jedynych w województwie śląskim obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, tj. Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zarządzające wspomnianymi atrakcjami zorganizuje dla chętnych zwiedzanie wraz z przewodnikiem dowolnie wybranego obiektu. Wybrane przez mieszkańców i zatwierdzone zadania trafią do realizacji w przyszłym roku, a za ich wykonanie odpowiadać będzie samorząd województwa śląskiego.

Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego:

Dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie i głosowanie na projekty w ramach kolejnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam do zapoznania się z wynikami. Aktywność mieszkańców i działalność na rzecz lokalnych społeczności to bardzo ważne obszary, które od początku kadencji wspieramy. Sam wywodzę się z organizacji pozarządowej i doskonale wiem, jak ważne jest integrowanie mieszkańców wobec lokalnych i regionalnych spraw. Dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i jednostek pokazuje, że ta decyzja była oczekiwana. Marszałkowski Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój regionu.

Najnowsze

To Top