Bezpieczeństwo

Uwaga – odstrzały redukcyjne dzików!

Ostatnio pojawia się coraz więcej zgłoszeń od mieszkańców w sprawie dzików, pojawiających się na terenach zabudowanych. Przez wiele lat Miasto na różne sposoby wspomagało działania kół łowieckich, odpowiedzialnych za populację dzikich zwierząt. Od 2015 roku prezydent Jaworzna wydaje decyzje o odstrzale redukcyjnym, który będzie przeprowadzony również w tym roku!

Należy podkreślić, że nie jest to metoda regulacji populacji dzików (to zadanie kół łowieckich), tylko reakcja na liczne zgłoszenia mieszkańców i działania mające zapewnić bezpieczeństwo jaworznian i ich mienia. Odstrzały prowadzone są przez specjalistyczną firmę zewnętrzną, wyłącznie w warunkach zapewniających bezpieczeństwo osób trzecich, a teren wokół zabezpieczą policjanci, strażacy i strażnicy miejscy.

Jeśli któryś z mieszkańców znajdzie się w bezpośrednim zasięgu działań musi bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez służby mundurowe zabezpieczające miejsce akcji.

W tej chwili nie możemy podać dokładnego miejsca ani czasu odstrzału, akcję rozpoczynamy w trybie natychmiastowym po wpłynięciu zgłoszenia od mieszkańca.

Jednocześnie przypominamy podstawowe zasady, które mogą pomóc w uniknięciu nieproszonych wizyt dzików pod naszymi domami:

  • pod żadnym pozorem nie wolno dokarmiać zwierząt,
  • przebywając w lasach powinno się zachować ciszę nie należy spuszczać psów ze smyczy w kompleksach leśnych, bo mogą prowokować agresywne zachowania dzikich zwierząt,
  • pamiętajmy, że same dziki nie powinny stanowić poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, pod warunkiem, że zachowane zostaną podstawowe środki ostrożności.

W przypadku spotkania dzika powinno się:

  • pozostawić zwierzę w spokoju,
  • obserwować go jedynie z oddali,
  • nie wykonywać w jego kierunku gwałtownych ruchów i nie próbować przepędzać.

Wtedy zwierzę nie będzie dla nas niebezpieczne. Tylko w sytuacji zagrożenia, wystraszone zwierzę, zwłaszcza locha z młodymi lub ranny osobnik, może zaatakować człowieka.

Jeśli któryś z mieszkańców zauważy dziki bardzo blisko zabudowań, może informować o tym służby zajmujące się bezpieczeństwem na terenie miasta: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejską lub Policję.

Telefony alarmowe:

  • PCZK – 32 6181 890
  • Straż Miejska – 986, 32 6181 618
  • Policja – 997

Najnowsze

To Top