Z miasta

RYNEK. Nie całkiem Od.Nowa

Jak zapowiadano początkiem bieżącego roku, MZDiM rozpoczął cykl prac, związanych z modernizacjami części infrastruktury, znajdującej się na jaworznickim Rynku.

W pierwszej kolejności prace dotyczyły fontann umiejscowionych w dolnej części Rynku przy jaworze (tzw. skoczków). Z uwagi na wysłużone elektrozawory zmieniona została technologia działania fontann. Wcześniejsze rozwiązanie, z uwagi na częste – nawet niewielkie – zanieczyszczenia mechaniczne dostające się tam z wodą deszczową, powodowało powtarzające się awarie.

Poprzednio woda ze skoczków trafiała do niecki pod jaworem, przez co możliwe było funkcjonowanie dysz w niecce. Obecne rozwiązanie działa inaczej, z tego też powodu odstąpiono od lokalizacji dyszy w pobliżu jawora. W miejscu dawnych skoczków działają teraz fontanny w formie „szampanów”, w których woda spieniana jest w górę. Zamontowane zostały także podwodne reflektory, które efektownie podświetlają strumienie wody w fontannach.

Obecnie trwają prace związane z modernizacją oświetlenia na ciągu pieszym od ul. Pocztowej do ul. Mickiewicza.

Przeprowadzenie prac było konieczne, z uwagi na to, że część latarni na Rynku przestała działać – nie było w nich prawidłowego napięcia. Sygnalizowaliśmy to już wiosną – jednak nie chcieliśmy organizować prac remontowych w trakcie szczytu sezonu wiosenno – letniego.

W ramach prac wymieniane są częściowo kable, z uwagi na to, że po odkryciu podstaw słupów wykryto mechaniczne uszkodzenia kabli. Koszt tej naprawy to ok. 20 tys zł. W celu minimalizacji kosztów, prace odtworzeniowe nawierzchni MZDiM realizuje siłami własnymi.

Wymiana źródeł światła na ledowe to osobne zadanie – realizowane w ramach obowiązującej umowy konserwacyjnej. Dzięki temu oświetlenie zyska nowy „blask” – zresztą zgodnie z obowiązującymi obecnie – często bezalternatywnymi – trendami w oświetleniowej „modzie”.

Infrastruktura na Rynku ma już 7 lat – gwarancja obejmowała okres 5 lat – o ile część urządzeń (np. fontanny), bez problemu udało się zmodernizować, o tyle naprawa (a w zasadzie modernizacja) znajdującego się na Rynku ekranu jest po prostu nieopłacalna.

W telebimie nie działa przede wszystkim sterownik oraz część samego ekranu – prawdopodobnie są to wypalone piksele. Oprócz tego jest to na chwilę obecną już nie najnowszy sprzęt, technologicznie nie przystosowany do dzisiejszych materiałów emisyjnych – wyświetlane na nim zdjęcia i filmy są nieczytelne.

Proste – acz kosztowne – działania naprawcze są pozbawione sensu. Wprowadzanie usprawnień, polegających na udostępnianiu „prostego” obrazu i dźwięku – z pewnością spotkałoby się z kolejnymi (być może słusznymi) negatywnymi komentarzami – a i tak powodowałoby generowanie kosztów.

MZDiM jest jedynie administratorem Rynku i urządzeń miejskich na nim się znajdujących. Biorąc pod uwagę racjonalność gospodarowania środkami finansowymi – administrator musi brać pod uwagę zasadność ich wydatkowania. Uruchamianie poniekąd „na siłę” urządzeń, które i tak nie spotkają się z pozytywnym odbiorem, jest akurat działaniem średnio rozsądnym.

Jeśli instytucje miejskie (albo i podmioty zewnętrzne) będą zainteresowane użytkowaniem ekranu w sposób sensowny i z racjonalnym przekazem – i równocześnie uzgodnione zostaną finansowe zasady udostępniania – wówczas będzie można myśleć i planować taką modernizację tych rządzeń, aby spełniały one oczekiwania odbiorców.

Zarządca Rynku nie wyklucza tego rodzaju działań, ale nie oznacza to, iż jest to tylko w jego gestii.

źródło: MZDiM

Najnowsze

To Top