Z miasta

Wycinają drzewa, lecz posadzą nowe

W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o wycince drzew w Ciężkowicach, blisko Doliny Żabnika. Prowadzona jest na zlecenie Nadleśnictwa Chrzanów, Leśnictwo Ciężkowice. W ciągu dwóch lat zostaną wykonane nasadzenia zastępcze.

Prowadzone w okolicy Doliny Żabnika prace mają charakter zaplanowany i zgodny z prowadzoną przez Lasy Państwowe na własnym terenie gospodarką leśną. Działania obejmują wyłącznie drzewostany, które osiągnęły dojrzałość do wyrębu bądź ją przekroczyły. Nadleśnictwo Chrzanów zobowiązało się w ciągu dwóch lat dokonać nasadzeń zastępczych, celem prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Warto zaznaczyć, że z uwagi na miejsce prowadzonej wycinki, jest to temat wyłącznie Lasów Państwowych, Gmina Miasta Jaworzna otrzymuje jedynie informację od Nadleśnictwa o Planie Urządzenia Lasu, w tym przypadku obejmującego lata 2020-2029.

Najnowsze

To Top