Z miasta

Jaworzno: czyste powietrze. Nowy program na najbliższe lata

W trakcie październikowej sesji Radni pochylą się nad nowym miejskim Programem Ograniczenia Niskiej Emisji. Obecny program kończy się w bieżącym roku – nowy określa zasady na lata 2021-2024.

Zgodnie z zasadami nowego PONE Gmina nie będzie już udzielać dotacji do zakupu źródeł ciepła właścicielom nowobudowanych budynków jednorodzinnych – podobnie jest zresztą, w rządowym programie „Czyste powietrze”. Nowo powstające budynki bowiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, muszą już posiadać ekologiczne ogrzewanie, jak też odpowiednią „przewodność” cieplną przegród budowlanych. Zresztą kwota dofinansowania przy całości inwestycji polegającej na budowie nowego domu i tak nie była najważniejsza. Nowe zasady pozwolą ubiegać się o większe dofinansowane już w istniejących obiektach.

W jaworznickim PONE na lata 2021-2024 kwota dofinansowania do wymiany źródeł ciepła wzrośnie (dotychczas było to max. 3 tys. zł) i wynosić będzie maksymalnie 4 tys. zł, jednakże nie więcej niż koszt urządzenia, przy czym przy wymianie na „źródła węglowe” z każdym rokiem będzie ona mniejsza.

I tak w 2021 r. będzie to – 4 tys. zł, 2022 r. – 3 tys. zł, 2023 r. – 2 tys. zł, natomiast w 2024 r. jedynie 1 tys. zł.

Równocześnie, Gmina – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i radnych – dodatkowo „gratyfikować” będzie właścicieli domostw, którzy zdecydują się na ogrzewanie budynków gazem pochodzącym z sieci bądź tzw. ciepłem sieciowym. Będą oni mogli ubiegać się o dodatkowe 2 tys. zł na wykonanie przyłącza do sieci (gazowej lub cieplnej).

Zasady udzielania dotacji celowej szczegółowo opisane zostały w Załączniku do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021 – 2024 (…), będącego tematem obrad bieżącej sesji. – Pomimo nie najlepszej sytuacji budżetu, wynikającej głównie z obecnej sytuacji ogólnokrajowej, staramy się zaproponować Mieszkańcom atrakcyjniejsze i bardziej przemyślane formy dofinansowania – mów Paweł Bednarek, pełnomocnik Prezydenta Miasta. – Równocześnie jako Miasto rozumiemy, że obecna sytuacja ekonomiczna nie zawsze zachęca do nowych inwestycji właścicieli lokali ze starymi systemami grzewczymi. Dlatego też chcielibyśmy, aby ewentualne zmiany w aktach prawnych wyższego rzędu nie szły, przynajmniej obecnie, w taką stronę, aby zmuszać ludzi do kolejnych inwestycji w dosyć niestabilnym otoczeniu finansowym – dodaje P. Bednarek.

We wtorek 27 października br. Komisja Gospodarki i Środowiska Rady Miejskiej w Jaworznie jednogłośnie – bez uwag zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Nowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji zacznie obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Najnowsze

To Top