Z miasta

JBO 2021: Cztery zadania do realizacji

Znamy już wyniki tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Po przeliczeniu i weryfikacji głosów cztery projekty wybrane przez mieszkańców trafią do realizacji w przyszłym roku.

W środę (4 listopada) w urzędzie miejskim odbyło się posiedzenie zespołu ds. budżetu obywatelskiego złożonego z pracowników urzędu i mieszkańców. Po dokonaniu analizy wykazanych błędów, a także podliczeniu głosów oddanych na konkretne zadania ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji.

Jaworznianie chętnie głosowali

Jaworznicki Budżet Obywatelski już na dobre wpisał się w kalendarz miejskich inicjatyw i regularnie wzbudza spore zainteresowanie mieszkańców, którzy chcą realnie wpływać na to, co dzieje się w ich okolicy. Frekwencja podczas kolejnych edycji JBO bywa różna – bardzo dużo zależy bowiem od zgłoszonych projektów i aktywności samych pomysłodawców, którzy mogą mocno mobilizować mieszkańców do głosowania. W tym roku frekwencja okazała się zdecydowanie lepsza niż w poprzednim roku, a oddanych głosów było o ponad 5000 więcej. Tym razem łącznie oddano 17 783 głosy, z tego 12 515 na tradycyjnych kartach do głosowania, a 5268 drogą elektroniczną. W przeszłości w sumie tylko dwa razy odnotowano wyższą frekwencję, ale wtedy budżet obywatelski przeprowadzano w nieco innej formule. Jak się okazało, w tym roku wyjątkowo dużo głosów było nieważnych – aż 1755. Tym samym po ich odliczeniu pozostało 16 042 głosów ważnych

Mieszkańcy mogli wybierać spośród 28 projektów dotyczących wielu różnych sfer życia – od inwestycji wpływających na wzrost bezpieczeństwa takich jak budowa nowych chodników czy progów zwalniających, przez projekty dotyczące sportu lub kultury, po budowy placów zabaw czy nowych miejsc do rekreacji. Głosowanie odbywało się w drugiej połowie września, a zwycięskie projekty będą realizowane w 2021 roku.

Bezpieczeństwo i zabawa

W tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania było 2 800 000 zł. Cała kwota podzielona była na dwie pule – w pierwszej znalazły się zadania o wartości do 200 000 zł, a w drugiej od 200 000,01 zł do 2 600 000 zł. Zdecydowanie więcej projektów walczyło w mniejszej puli, tradycyjnie jednak, to duże projekty wzbudziły największe zainteresowanie wśród głosujących.

W głównej puli, w której rywalizowały zadania do kwoty 2,6 miliona złotych, dwa projekty zrobiły prawdziwą furorę i jako jedyne zgarnęły po kilka tysięcy głosów. Ostatecznie największe poparcie zyskał projekt „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach”. Szacunkowe koszty tego zadania to 2 390 200 zł. Autorem projektu jest radny Mirosław Pieczara, który opracował zadanie we współpracy z innymi radnymi. W sumie zadanie otrzymało 4682 głosy. Projekt ten jest kontynuacją zadania z poprzedniej edycji „Piękniejsze Jaworzno – lepsze chodniki w dzielnicach”, dzięki któremu w kilku dzielnicach powstały nowe chodniki. W tym roku autor projektu, wsparty swoimi partnerami, postawił na więcej elementów infrastruktury. – Inicjatywa ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, z której na co dzień korzystają mieszkańcy Jaworzna. Tym razem będą to nowe miejsca parkingowe, nowe chodniki, oświetlenie uliczne – mówi Mirosław Pieczara, pomysłodawca zwycięskiego zadania. W przyszłym roku nowe parkingi powstaną m.in. W Jeleniu (ul. Wygoda), Ciężkowicach (ul. Wyzwolenia), Długoszynie (ul. Chropaczówka), Osiedlu Stałym (ul. Jaśminowa), Podłężu (ul. Towarowa), Centrum (ul. Matejki, ul. Rzemieślnicza i Szymanowskiego), Skałce (ul. Insurekcji Kościuszkowskiej i ul. Dmosa). Poza tym wykonane zostaną nowe chodniki w kilku dzielnicach – m.in. w Szczakowej , na Cezarówce Dolnej, w Jeleniu czy Ciężkowicach. Pomyślano też o doświetleniu kilku newralgicznych miejsc – takich jak ul. Jaworowa na Dobrej, ul. Kosów i Bagno w Jeleniu, ulicy Sulińskiego na Górce i Sobieskim czy też placu zabaw na Pszczelniku (ul. Schattanka). Projekt ma bardzo szeroki zakres i dotyczy wielu miejsc w mieście, dlatego też trudno się dziwić temu, że zyskał tak spore zainteresowanie mieszkańców. Oczywiście podobnie jak przed rokiem pojawiły się głosy, że takie zadania miasto powinno wykonywać z innych środków, a nie w ramach JBO. Mieszkańcy po raz kolejny wyraźnie jednak pokazali, że nie podzielają takich opinii, a budżet obywatelski może przyczyniać się do poprawy infrastruktury. – To są nasze wspólne pieniądze i jeżeli mieszkańcy chcą je wykorzystać w taki sposób, to mają do tego pełne prawo. Każdy zresztą mógł zgłosić swój własny projekt i przekonać mieszkańców do głosowania – słusznie zauważa Mirosław Pieczara.

Warto odnotować, że jedynym projektem, który otrzymał zbliżone poparcie i do samego końca rywalizował o wygraną było zadanie o nazwie „Centrum Bezpieczeństwa i Rekreacji przy OSP Dąbrowa Narodowa (m.in. wykonanie placu manewrowego oraz miasteczka komunikacyjnego)”. Jego autorem był Paweł Jastrząb, a cały projekt zgarnął 3982 głosy. Sami pomysłodawcy na pewno są nieco rozczarowani tym, że ostatecznie ich projekt poległ, ale taka duża baza głosów daje nadzieję, by spróbować powalczyć także w kolejnych edycjach.

Zwycięski projekt nie wyczerpał całej puli środków, dlatego w jej ramach udało się wyłonić jeszcze jedno zwycięskie zadanie. Jest nim projekt „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach”, którego koszty szacowane są na 205 000,00 zł. Wnioskodawcą projektu jest Filip Kucharski, który już w poprzedniej edycji walczył o wygraną i dzięki wytrwałości tym razem dopiął swego. Zgłoszone przez niego zadanie otrzymało w sumie 758 głosów, co w zupełności wystarczyło do wygranej.

Lokalna mobilizacja

W mniejszej puli, w której rywalizowały zadania o wartości do 200 000 zł toczyła się zacięta rywalizacja o każdy głos. Większość zadań dotyczyła dzielnicowych projektów i wiele zależało tutaj od mobilizacji mieszkańców w danej okolicy. O prawdziwym sukcesie mogą mówić mieszkańcy niewielkiego Dębu, który leżąc na skraju miasta, często bywa zapominany. W ramach „małej” puli najwięcej głosów – 730 – zebrało zadanie pod nazwą „Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu Dębie”, którego szacunkowe koszty wynoszą 85 000 zł. Wnioskodawcą projektu była Angelika Woźniak. Autorka zadania prowadziła bardzo aktywną kampanię na rzecz swojego pomysłu i wydaje się, że przekonała do głosowania także osoby spoza własnej dzielnicy, dzięki czemu Dąb zyska nowe atrakcje. Zwycięskie zadanie nie wyczerpało całej puli, dlatego też jeszcze jeden projekt zyskał szansę na realizację. Drugim zwycięzcą okazało się zadanie pod nazwą „Jaworznickie Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku Gródek i Centrum wraz z samoobsługowym punktem naprawy rowerów” zgłoszone przez Kamila Łacha. Szacunkowe koszty tego zadania to 98 400 zł. Kilka projektów otrzymało co prawda więcej głosów od tej inicjatywy, ale zdecydowanie przekroczyłyby budżet całej puli. To może być dobra lekcja dla autorów projektów na kolejne lata. Jak się okazuje – czasami lepiej skupić się na mniej kosztownych zadaniach, które nie wyczerpują całej puli. Dzięki temu więcej zadań zyskuje szansę na realizację.

Wszystkie zadania, które wygrały w tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego zostaną uwzględnione w planach inwestycyjnych miasta na najbliższe miesiące i powinny zostać wykonane do końca 2021 roku. Pomysłodawcom zadań na pewno należy pogratulować pomysłowości i obywatelskiej aktywności, dzięki której miasto może się dalej rozwijać. Tymczasem powoli można już myśleć nad kolejnymi projektami, które powalczą o wygraną w kolejnym roku.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 23-2020

Najnowsze

To Top