Z miasta

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na najbliższe lata

Podczas październikowej sesji jaworzniccy radni przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021 – 2024 oraz ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Podstawowym celem realizacji Programu dla miasta Jaworzna jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na jego obszarze terytorialnym, a więc poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Na temat programu poruszonego na sesji pisaliśmy wstępnie w poprzednim wydaniu „Extra”. Nowy program obejmujący strategię na lata 2021-2024 będzie obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Dotychczasowe działania miasta Jaworzna w zakresie ograniczenia niskiej emisji

Gmina od dłuższego czasu prowadzi w sposób zorganizowany i systematyczny działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji. Najistotniejsze z nich to realizacja programów ograniczenia niskiej emisji (PONE); inwestycje na budynkach użyteczności publicznej będących majątkiem Gminy, w tym obiektach oświatowych, kultury, urzędach i innych; inwestycje po stronie rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej; działania związane z promocją i edukacją ekologiczną.
Miasto Jaworzno realizuje program ograniczenia niskiej emisji dla właścicieli budynków i lokali mieszkalnych polegający na dofinansowaniu, w ramach dotacji celowej, wymiany starych źródeł ciepła, zakupu i montażu źródeł ciepła w nowych budynkach i lokalach mieszkalnych oraz zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii od roku 2004. Przez 16 lat dofinansowano łącznie 5 555 inwestycji związanych z wymianą kotłów (wymianie podlegały głównie wyeksploatowane kotły węglowe, komorowe oraz piece węglowe) oraz 593 instalacji odnawialnych źródeł energii do celów c.w.u. (kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła).

Nowy program na najbliższe lata

Program na lata 2012-2024 został przyjęty przez Radę Miejską w Jaworznie bez żadnych uwag. Będzie on obowiązywać od stycznia 2021 r. Zgodnie z zasadami nowego PONE, Gmina nie będzie już udzielać dotacji do zakupu ekologicznych źródeł ciepła właścicielom nowobudowanych budynków jednorodzinnych – podobnie jest zresztą, w rządowym programie „Czyste powietrze”. Nowo powstające budynki bowiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, muszą już posiadać ekologiczne ogrzewanie. Nowe zasady pozwalają natomiast ubiegać się o wyższe kwoty dofinansowania w istniejących już budynkach – z 3 do 4 tys. zł. Jednak wyłącznie w przypadku kotłów węglowych ta kwota z roku na rok będzie maleć, wynosząc: 2021 r.– 4 tys. zł, 2022 r. – 3 tys. zł, 2023 r. – 2 tys. zł, natomiast w 2024 r. jedynie 1 tys. zł. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na ogrzewanie budynków gazem pochodzącym z sieci bądź tzw. ciepłem sieciowym będą mogli ubiegać się o dodatkowe 2 tys. zł dofinansowania na wykonanie przyłącza do sieci gazowej lub cieplnej.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 23-2020

Najnowsze

To Top