Zdrowie

Trudna sytuacja w placówkach dla seniorów

Pandemia niestety nadal nie odpuszcza, a cały czas sporo zakażeń występuje w jaworznickich placówkach, gdzie przybywają seniorzy – Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ciężkowicach. Sytuacja jest tam na bieżąco monitorowana.

Po kolejnej serii wymazów zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto u 24 pensjonariuszy oraz u 5 pracowników personelu Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie (3 pacjentów zmarło). Zakażeniu ulegli również Dyrektor DPS oraz jego zastępca, który aktualnie wracają do zdrowia. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ciężkowicach stwierdzono 26 wyników dodatnich u pacjentów i 2 wśród personelu (3 pacjentów zmarło).

Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej zostało zupełnie przeorganizowane. Personel podzielony został na stałe grupy, które opiekują się podopiecznymi. Oczywiście odizolowano chorych pacjentów od reszty pensjonariuszy. Stan pacjentów jest zmienny, są osłabieni. Za pośrednictwem Zespołu Lecznictwa Otwartego gminne jednostki nawiązały współpracę z zespołem medycznym doktora Jacka Dutkiewicza, który wcześniej koordynował pomoc w Domu Seniora „Na Letniej”. Obecnie w DPS pracuje dodatkowych dziewięć osób (2 lekarzy, 4 ratowników oraz 3 wolontariuszy – Braci z Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie), którzy pracują właśnie pod dowództwem dr Dutkiewicza. – Kontynuowany jest stały nadzór lekarski w DPS. Co kilka godzin monitorowany jest stan zdrowia pacjentów. Sprawdzane są temperatura, saturacja, ciśnienie i tętno. Utrzymywany jest zaostrzony reżim sanitarno-epidemiologiczny w stosunku do personelu medycznego oraz izolację personelu biurowego w stosunku do pozostałych pracowników. Na bieżąco wykonywane jest ozonowanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, pralni. Zbudowane zostały zapory pomiędzy strefami budynku, na bieżąco przeprowadzane jest szkolenie rotującego personelu ośrodka, z naciskiem na bezpieczeństwo w strefach „czerwonych” – mówi o obecnej sytuacji dr Jacek Dutkiewicz.

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ciężkowicach aktualnie przebywają 44 osoby wymagające całodobowej opieki. Pacjenci zostali podzieleni piętrami na chorych i zdrowych. Tu również stan pacjentów jest zmienny, personel stara się zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki przechodzenia choroby. W cięższych przypadkach podawany jest tlen medyczny. W obu placówkach, pomimo ograniczeń kadrowych powodowanych zakażeniami wśród personelu, zapewniona jest pełna opieka medyczna, zarówno lekarska, jak i pielęgniarska. Cały czas obowiązuje najwyższy reżim sanitarny. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM w Jaworznie wyposażył placówki w kolejną dostawę środków ochrony bezpośredniej (m.in. kombinezony, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne), niezbędne do bezpiecznej realizacji zadań. Dzięki pomocy strażaków ochotników, w obydwóch placówkach zamontowano śluzy, stanowiące barierę ochronną zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Działają również profesjonalne ozonatory odkażające pomieszczenia.

Prezydent Jaworzna wydał polecenie, by w jednym z hoteli na terenie miasta zorganizowano stałe miejsca pobytowe dla kadry medycznej, pielęgniarek i personelu, który z uwagi na obawę o zdrowie członków swoich rodzin będzie chciał z tego rozwiązania skorzystać i odpocząć w jak najlepszych warunkach poza domem. Walka z pandemią jest utrudniona także ze względu na ograniczone zasoby ludzkie. Dlatego cały czas poszukiwane się osoby do pomocy i pracownicy. – Wszyscy, którzy odczuwają potrzebę niesienia pomocy i zapewniania wsparcia, zarówno personelowi jaworznickich ośrodków opieki, jak i osobom starszym w codziennych sprawach, proszeni są o kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pomagać mogą nie tylko osoby posiadające wykształcenie medyczne, ale także te w trakcie nauki zawodów okołomedycznych, np. ze szkół policealnych. Zarówno wolontariuszy, jak i osoby chętne do podjęcia czasowej odpłatnej współpracy, prosimy o kontakt z PCZK, pod nr. telefonu: 668 840 327 lub mailowo: pczk@um.jaworzno.pl – zachęca Urząd Miejski. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął już nabór pracowników do miejskich placówek pomocowych.

Na szczęście pojawiają się też dobre wiadomości. Po kilku bardzo trudnych tygodniach sytuacja w Domu Seniora „Na Letniej” została opanowana. Przypomnijmy, że w placówce doszło do serii kilkudziesięciu zakażeń, zmarło też kilku podopiecznych. Ostatnia seria badań przyniosła pozytywne informacje – nie wykryto kolejnych przypadków. Dzięki temu sytuacja w Domu powoli wraca do normalności. Pensjonariusze krok po kroku dochodzą do siebie i czeka ich jeszcze odpowiednia rehabilitacja, by powrócić do normalności. Warto dodać, że w najtrudniejszych chwilach ogromną pracę w placówce wykonywali ochotnicy z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pracując praktycznie na okrągło, terytorialsi pod dowództwem doktora Dutkiewicza pomogli przetrwać pensjonariuszom i umożliwili funkcjonowanie ośrodka.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 23-2020

Najnowsze

To Top