Z miasta

Jaworznicki PUP Liderem aktywizacji osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie po raz kolejny został uhonorowany w konkursie na najlepsze praktyki publicznych instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych. Jako jedyny w kraju zdobył czwartą statuetkę „Lidera aktywizacji osób młodych” i w gronie zdobywców tego tytułu został odznaczony jako „Primus inter pares”.

Zgłoszona do konkursu praktyka pn. „Jaworznicka młodzież solidarna w działaniu” dotyczyła udziału Powiatowego Urzędu Pracy w partnerstwie realizującym projekt POWER 1.4., którego liderem był Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic. – To, co zostało bardzo wysoko ocenione przez Komisję Konkursową, to przede wszystkim przystąpienie PUP w roli partnera do działań podejmowanych przez podmioty społeczne oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia pracowników do wspierania młodzieży w rozwijaniu kompetencji społecznych oczekiwanych przez pracodawców i umiejętności pracy metodą projektową – podkreślają organizatorzy, Fundacja POLPROM.

Nagrodzona dobra praktyka polegała na pracy z grupą młodzieży borykającą się z różnymi problemami społecznymi. Celem było wyposażenie młodych ludzi w umiejętności miękkie interpersonalne i osobiste, uwzględniając komunikatywność. W rezultacie u uczestników projektu wzrosła wrażliwość społeczna, co było niezbędne dla kolejnego etapu – realizacji autorskich projektów na rzecz lokalnej społeczności. Młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego stworzyła ogródek szkolny, a licealiści z III LO przygotowali wspólną dla całej społeczności szkolnej przestrzeń do spędzania wolnego czasu.

Projekt zagwarantował młodzieży możliwość zobaczenia siebie w roli wolontariusza i społecznika, który zauważa nie tylko własne potrzeby, ale potrzeby innych, którzy żyją w najbliższym otoczeniu. Taka praktyka może być wdrażana przez inne instytucje i organizacje, które działają na rzecz lokalnej społeczności.

Najnowsze

To Top