Edukacja

Rusza nabór do miejskiego żłobka

Siedemdziesięcioro dzieci zostanie przyjętych do nowej filii Żłobka Miejskiego zlokalizowanej na Podłężu. Końcem listopada rusza nabór do placówki.

Siedemdziesiąt miejsc w miejskim żłobku na ul. Towarowej 61 powstało w ramach programu „Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W placówce dzieci zostaną objęte kompleksowym wsparciem wykwalifikowanych opiekunek i będą miały zapewnioną nie tylko opiekę o charakterze elementarnym, w tym np. wyżywienie, ale również opiekę przyczyniającą się do ich ogólnego rozwoju psychofizycznego dzięki zajęciom edukacyjnym, muzyczno-rytmicznym oraz grupowym zajęciom z logopedą. -Spośród siedemdziesięciorga dzieci przyjmiemy jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, któremu dedykujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. w postaci integracji sensorycznej, indywidualnego wsparcia logopedycznego oraz spotkania z pedagogiem, psychologiem – informuje Urząd Miejski. Opieka w żłobku sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata. Swój udział w naborze mogą zgłosić rodzice lub opiekunowie prawni mieszkający w Jaworznie, wychowujący dziecko lub dzieci do lat 3, którzy złożą komplet wymaganych przy rekrutacji dokumentów.

Od 9 listopada regulamin naboru wraz z dokumentami rekrutacyjnymi jest dostępny na stronach jaworznickiego urzędu oraz głównej siedzibie Żłobka Miejskiego w Jaworznie (ul. 3 Maja 16). Nabór dokumentów ruszy 23 listopada. Zeskanowane i podpisane dokumenty należy przesłać na adres poczty elektronicznej. W przypadku braku kompletnych dokumentów rodzic będzie wzywany do uzupełnienia dokumentów w trybie stacjonarnym w wyznaczonym terminie. Dzieci, które z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy nie będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach projektu z racji większej niż zakładana liczba zgłoszeń, zostaną wpisani na listę rezerwową. Dokumenty rekrutacyjne będą rejestrowane, każdemu kandydatowi przyporządkowany zostanie numer, o którym decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jak informują urzędnicy, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w mieście, dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projektzlobek@um.jaworzno.pl w terminie od dnia 23 listopada 2020 r. godz. 00.00 do dnia 27 listopada 2020 r. godz. 23.59.

Więcej informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu 32 751 18 81 oraz +48 735 936 449. Projekt będzie realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Najnowsze

To Top