Województwo śląskie

Nowe zadania wicemarszałka Dariusza Starzyckiego

Ostatnie dwa miesiące przyniosły zmiany w podziale zadań Zarządu Województwa Śląskiego. Po prawie dwóch latach działalności obecnego zarządu, przyszedł czas na nowy podział zadań wśród jego członków. Kolegialną decyzją ustalono, że wicemarszałek Dariusz Starzycki objął nowe, ważne obszary funkcjonowania samorządu wojewódzkiego.

We wrześniu, w wywiadzie dla Radia Piekary, marszałek Chełstowski podkreślał zaangażowanie swojego zastępcy w realizacji dotychczasowych zadań oraz konieczność wykorzystania doświadczenia Starzyckiego, który decyzją Zarządu Województwa objął nadzór nad trzema departamentami i kilkunastoma jednostkami, zarządzając zadaniami stanowiącymi potężną częścią budżetu województwa – prawie 900 mln zł. na ok. 2 mld zł. całości budżetu województwa.

Obecnie wicemarszałkowi Dariuszowi Starzyckiemu podlegają:

Departament Komunikacji i Transportu, do którego należy realizacja zadań związanych z zarządzaniem drogami oraz zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym. To tu planowane i realizowane są największe inwestycje drogowe i mostowe w województwie śląskim. Wystarczy dodać, że obecnie realizowane są projekty inwestycyjne na budowach o wartości prawie 600 mln zł.

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, do którego należy wykonywanie zadań należących do Marszałka i Zarządu z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami Województwa. Departament koordynuje funkcjonowanie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. To również zadania promocyjno-edukacyjne dotyczące kształtowania i zagospodarowania przestrzeni, w tym organizacja Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego oraz Forum Przestrzeni. W Departamencie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego działa Geodeta Województwa.

Departament Ochrony Środowiska, tutaj realizowane są zadania związane z ochroną środowiska i geologią. Ekoprojekty związane z ochroną i dbałością o środowisko to teraz główne nurty w tzw. zielonym ładzie czyli programie pozytywnych zmian dla środowiska i gospodarki. W Departamencie Ochrony Środowiska działa Geolog Wojewódzki.

Wicemarszałek Starzycki nadzoruje także merytorycznie prace kilkunastu branżowych jednostek organizacyjnych województwa śląskiego:

  • Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w: Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
  • Koleje Śląskie
  • Śląski Zarząd Nieruchomości
  • Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
  • Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
  • Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
  • Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
  • Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
  • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Najnowsze

To Top