Kultura i rozrywka

Miejska kultura w nowym rozdaniu

Od nowego roku miejska kultura przejdzie planowaną reorganizację. Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o utworzeniu nowej instytucji kultury – ATElier, która połączy „Archetti” Orkiestrę Kameralną Miasta Jaworzna, „eM Band” Orkiestrę Rozrywkową Miasta Jaworzna oraz Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie.

O zmianach w jaworznickiej kulturze mówiło się już od dawna, a pomysłów na jej funkcjonowanie było wiele. Ostatecznie władze miasta zdecydowały się postawić na systemową synergię i pod jednym szyldem połączyć trzy instytucje, które dotychczas funkcjonowały samodzielnie. Już w czerwcu 2020 r. radni przyjęli uchwałę intencyjną w tej sprawie, która zapoczątkowała cały proces. Listopadowa decyzja Rady Miejskiej formalnie sfinalizowała tę niezwykłą kulturalną fuzję – od stycznia 2020 r. Archetti, eM Band oraz Teatr Sztuk działać będą wspólnie. Działalność nadal będzie prowadzona w trzech dotychczasowych lokalizacjach, którymi ma zarządzać nowa instytucja tj. budynki przy: ul. Mickiewicza 2 (CK Teatr Sztuk), ul. Szczakowska 35B (Klub Relax), ul. Wiosny Ludów 1 (CK Archetti). Do końca roku powołany zostanie dyrektor, który będzie zarządzał instytucją.

Reorganizacja kultury w mieście stała się konieczna z wielu względów, a trwająca pandemia tylko przyspieszyła cały proces. Na pewno jedną z decydujących kwestii była konieczność optymalizacji wydatków, także w sferze kultury. Dotychczas działające jaworznickie instytucje zyskały sobie już uznanie, także poza granicami miasta, ale ich funkcjonowanie w obecnej formie było zagrożone. Miasto szukało sposobu, by podtrzymać ich działanie, a koncepcja synergii zdaje się najlepszym rozwiązaniem. Zjednoczenie kultury pod jedną marką pozwoli też na lepszą organizację i sprawniejsze koordynowanie wydarzeń kulturalnych w mieście.

ATElier Kultury ma zajmować się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Jaworzna, poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej i teatralnej oraz prowadzenie ośrodków kultury i centrów kultury.

– Powstająca jednostka ma – z zachowaniem efektu synergii – łączyć dotychczas działające osobno funkcje kulturalne i prowadzić do bardziej precyzyjnego planowania pracy jednej instytucji w ramach jednego budżetu. W jaworznickim ATElier Kultury chcemy zachować działalność dwóch unikatowych orkiestr, a także teatru oraz stale rozszerzać i uatrakcyjniać pakiet kulturalnej oferty dla mieszkańców. Wszystko to w nowym – bardzo biznesowym – modelu prowadzenia działalności, z wdrożeniem europejskich metod zarządzania projektami kulturalnymi, po to by efektywnie i harmonijne łączyć cele artystyczne i ekonomiczne – mówi Łukasz Kolarczyk, Pełnomocnik Prezydenta oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Proponowana nazwa nowej instytucji ma nawiązywać do swoich poprzedników. A – Archetti, T – Teatr Sztuk oraz E – eM Band. Sam wyraz „atelier” w nazwie jest rozumiany jako pracownia artystów i ma się charakteryzować wysokim poziomem kultury.

Listopadowa decyzja radnych sprawia, że od stycznia 2021 r. miejska kultura zacznie działać na nowych zasadach, przy równoczesnym zachowaniu ciągłości pracy artystycznej i korzystaniu z dorobku dotychczasowych instytucji. Oczywiście dopiero po kilku miesiącach, a może nawet sezonach artystycznych, będzie można ocenić w pełni działalność „ATElier Kultury”. Jego powołanie daje szansę na lepszą organizację kultury, wspólny kalendarz imprez i realizację projektów promocyjnych. To także możliwość obniżenia kosztów na wydatki administracyjne, księgowość, materiały i inne usługi.

– Reorganizacja miejskiej kultury – poprzez połączenie trzech instytucji – daje szansę na lepszą jakość kultury w naszym mieście. Propozycja powołania nowej instytucji: „ATElier Kultury”, to na pewno duże wyzwanie dla dyrektorów, wszystkich pracowników oraz władz miasta. Ale Jaworzno jest gotowe na takie wyzwanie! – zapewnia Mariusz Kowalski, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworznie. – Kierunek rozwoju dla nowej instytucji powinien być sprecyzowany w nowym statucie. Należy przygotować nowoczesną ofertą kulturalną, która dotrze do każdego mieszkańca Jaworzna. Najpilniejszą potrzebą jest obecnie wyjście do młodego widza, do młodego uczestnika i twórcy kultury w naszym mieście, jak mówi przysłowie „czym skorupka za młodu nasiąknie…”. Powinniśmy kontynuować te wspaniałe wielkie projekty, o których mówi cała Polska, ale też powinniśmy znaleźć miejsce na eksperymenty artystyczne i – co kluczowe – odkrywanie młodych talentów – dodaje przewodniczący Mariusz Kowalski.

Najnowsze

To Top