Bezpieczeństwo

Nowy sprzęt dla strażaków

W poniedziałek (30 listopada) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej na Osiedlu Stałym nastąpiło uroczyste przekazanie jaworznickim strażakom wyposażenia oraz sprzętu ratownictwa technicznego, zakupionego przez Jaworzno ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Strażacy z Osiedla Stałego podczas akcji ratunkowych będą mogli korzystać z zupełnie nowego specjalistycznego sprzętu do ratowania, który zdecydowanie ułatwi ich pracę. W poniedziałek w siedzibie OSP gościli m.in.. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Monika Bryl, Komendant PSP w Jaworznie Dariusz Kleszcz oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Osiedle Stałe. Podczas spotkania na ręce strażaków przekazane zostały nowe urządzenia i wyposażenie potrzebne podczas ich codziennej pracy, przy udzielaniu pomocy poszkodowanym. Nowy sprzęt zakupiony został przez Gminę Miasta Jaworzno. Aż 99% całkowitego kosztu zadania sfinansowane zostało ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, natomiast pozostały 1% całkowitego kosztu to wkład własny Gminy.

Strażacy otrzymali nowe stroje potrzebne podczas pracy w trudnych warunkach – ubranie bojowe Fire-Max 3 Złoty Nomex, buty strażackie, pasy bojowe strażackie z toporkiem i szelki bezpieczeństwa Florian. Do tego ochotnicy będą mogli korzystać z nowego wyposażenia, takiego jak: narzędzia ratownicze HALLIGAN, aparat powietrzny DRAGER, motopompa pływająca NIAGARA 2, wentylator oddymiający FOGO pilarki spalinowe do drewna STIHL, pompa zanurzeniowa NAUTILIUS, przenośny system oświetleniowy (LED), zestaw hydrauliczny do wywarzania drzwi i cięcia pedałów, bosak teleskopowy, dyski sygnalizacyjne w walizce, latarki kontowe NIGHTSTICK, linki strażackie ratownicze, młoty 5 kg z trzonkiem wzmocnionym, sygnalizator bezruchu MSA, węże tłoczne BEZALIN z mostkiem przejazdowym do węży, zabezpieczenie poduszek Driver AIRBAG 2, zapora przeciwpowodziowa. Wszystkie te urządzenia zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo strażaków i przy okazji mieszkańców.

Takie zakupy byłoby znacznie trudniej zrealizować, gdyby nie rządowe środki. Ministerstwo Sprawiedliwości w 2018 roku uruchomiło projekt na powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki tym środkom można sfinansować, przy niewielkim udziale wkładu własnego Gminy, zakup sprzętu ratownictwa medycznego i technicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W latach 2018-2020 Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło wsparcia finansowego na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Jaworzna w łącznej kwocie 294 500 zł, z udziałem wkładu własnego Gminy w łącznej kwocie 2 974,00 zł. W bieżącym roku na wniosek Jaworzna udało się pozyskać środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 153 450 zł. To właśnie z tych środków w specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego wyposażono jednostkę OSP z Osiedla Stałego.

Najnowsze

To Top