Z miasta

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – skorzystaj z teleporady

System nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji jest wsparciem na etapie przedsądowym dla każdej osoby, której nie stać na pokrycie kosztów komercyjnej porady prawnej. Sieć punktów darmowego poradnictwa rozwija się w Polsce już od 5 lat.

Pomoc prawna obejmuje:

  • wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
  • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • uzyskanie wsparcia zw. z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Poradnictwo obywatelskie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i polega na wsparciu w przygotowaniu planu samodzielnego rozwiązania problemu. Obejmuje różne dziedziny, wykraczające poza poradnictwo prawne (np. sprawy zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych).

Od 2020 r. system darmowego poradnictwa obejmuje również nieodpłatną mediację. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Od 16 maja 2020 r. z poradnictwa mogą korzystać także jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali innych osób. Taka porada stanowi pomoc de minimis i udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Tymczasowo – ze względu na zagrożenie epidemiczne – bezpośrednia obsługa interesantów w punktach poradnictwa na terenie Jaworzna została wstrzymana. Porady udzielane są telefonicznie lub przez internet. Aby skorzystać z darmowego poradnictwa w Jaworznie, wystarczy zadzwonić pod numer tel. 510-970-680 i umówić termin porady telefonicznej z prawnikiem lub doradcą obywatelskim. Możliwa jest również rezerwacja terminu teleporady na stronie internetowej: np.ms.gov.pl

Więcej informacji oraz listę innych jednostek świadczących darmowe wsparcie specjalistyczne, można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja”.

Najnowsze

To Top