Biznes - inwestycje

Rządowe środki dla Jaworzna – dofinansowanie dla lokalnych inwestycji

Ponad 10 milionów złotych trafi do Jaworzna w ramach drugiego rozdania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszym rozdaniu Jaworzno uzyskało 7,9 mln zł.

We wtorek (8 grudnia) premier Mateusz Morawiecki, ogłosił wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród projektów, które zostaną dofinansowane, znalazły się także te, zgłoszone przez Jaworzno. – Wszystkie inwestycje – realizowane zarówno w miastach, jak i małych miasteczkach są tak samo istotne dla rozwoju naszego kraju. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to pieniądze przekazane na projekty lokalne, które są szczególnie ważne dla mieszkańców gmin i powiatów – mówi premier Morawiecki.

Powołana przy premierze komisja wybrała projekty, a między samorządy podzielonych zostało na razie 4,35 mld zł. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządom udzielane jest bezzwrotne wsparcie m.in. na projekty infrastrukturalne, edukacyjne czy cyfryzację. Jaworzno w ramach Funduszu otrzymało w sumie 10,5 miliona złotych. Miasto złożyło kilka projektów inwestycyjnych. Komisja zdecydowała, że środki zostaną przeznaczone na dwa cele.

Po pierwsze będzie to przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową w mieście, dofinansowane kwotą 5,5 mln zł. Takie dofinansowanie ma pozwolić gminie na uzbrojenie (głównie w drogi) kompleksów mieszkaniowych, które już są ustanowione w aktualnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Według urzędników, uzbrojenie i uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych pozwoli uaktywnić sprzedaż działek w popularnych i poszukiwanych lokalizacjach, co wzbogaci budżet gminy w finansowym kryzysie covidow-ym oraz zapewni przychód z przyszłych podatków. Zapewne dlatego projekt został oceniony jako rozwojowy, zapewniający gminie dochody w dłuższej perspektywie i finalnie przekazano środki na jego realizację. Szczegółowy zakres dofinansowanego projektu ma zostać wkrótce przedstawiony. Urzędnicy czekają także na zasady realizowania inwestycji z otrzymanych środków oraz ich rozliczania.

Drugą inwestycją zrealizowaną z tych środków będzie przebudowa jaworznickiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach tego projektu zbudowany ma być nowy pawilon Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi – projekt ten ma zostać wsparty kwotą 5 mln zł. Jak ważne dla ochrony zdrowia są dobrze zorganizowane placówki nie trzeba wiele mówić, pokazał to ten rok i dwie fale epidemii wirusa SARS-CoV-2, gdzie m.in. jaworznicki Szpital był na pierwszej linii walki z epidemią. Plany przebudowy SOR-u sięgają już kilku lat, teraz to ważne zadanie może zostać przyspieszone.

Zakres tych inwestycji jest bardzo szeroki, niemniej w dużej mierze są to zadania prorozwojowe, jak również inwestycje modernizacyjne, aby samorządy miały możliwość zmodernizowania chociażby swoich obiektów czy wybudowania nowej drogi. Ale to wszystko ma pobudzić rynek lokalny, ma dać miejsca pracy, ma ratować rynek pracy. A z drugiej strony – rozwijać nasz region – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. Jaworzno w tamtej puli otrzymało 7,9 mln zł. dofinansowania. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Ostatecznie między samorządy podzielono na tym etapie 4,35 mld zł (z planowanych 6 mld zł). Na kolejne 1,65 mld zł nabór ruszy wkrótce.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 25-2020

Najnowsze

To Top