Biznes - inwestycje

Jubileuszowy rok JTBS

W dobiegającym końca roku Jaworznickie TBS prócz realizowanych inwestycji miało także świętować obchody 20-lecia swojego istnienia. Niestety życie społeczne i gospodarcze w Polsce i na świecie zdominowała walka z koronawirusem. Pomimo trudności jakie pojawiły się w związku z nastaniem pandemii Covid-19, a wpływającymi nie tylko na zdolności przerobowe wykonawcy inwestycji, ale także na łańcuchy dostaw materiałów budowlanych – JTBS realizowało zaplanowane na 2020 r. działania z zakresu rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Przyjrzyjmy się zatem prowadzonym w 2020 r. przedsięwzięciom.

SFERA III

W październiku dobiegła końca budowa 23 mieszkań na własność w etapie SFERA 3.1. Miesiąc później 69 kolejnych rodzin odebrało klucze do kolejnym lokali typu M-2, M-3 i M-4 w ramach przedsięwzięcia SFERA 3.2 obejmujących budowę mieszkań na wynajem. Dzięki tej inwestycji liczba mieszkań na wynajem w zasobach Jaworznickiego TBS wzrosła do 640 mieszkań.

Budowa kolejnych 23 mieszkań na własność (zamykających etap III Osiedla SFERA) zostanie zakończona do 31 grudnia br. Po tym terminie nastąpi procedura odbiorowa inwestycji przez uprawnione instytucje.

SFERA IV

Począwszy od 15 września do 30 października 2020 r. spółka prowadziła nabór wniosków o wynajem mieszkania w kolejnej inwestycji JTBS – SFERA IV, będącej zarazem ostatnim etapem niezwykle popularnego Osiedla SFERA. W zakreślonym terminie, wpłynęło do biura Spółki łącznie 121 dokumentów aplikacyjnych na 63 dostępne do wynajmu lokale.

Przy tej okazji JTBS pozwoliło sobie na porównanie ogólnokrajowej statystyki z sytuacją w Jaworznie, z której wynika, że przeciętny Polak opuszcza swój rodzinny dom w wieku 27 lat. Biorąc to pod uwagę sprawdzono ile osób w wieku do 27 lat włącznie ubiega się o mieszkania w nowo budowanym zasobie Jaworznickiego TBS. I tak w kategorii M-2 to kryterium spełniało 14 na 34 wnioski, w kategorii M-3 27 na 56 wniosków, a w kategorii M-4 9 na 31 wniosków, czyli łącznie na 121 wniosków 50 złożyły osoby w wieku do 27 lat włącznie.

Z uwagi na fakt, że kolejny raz zainteresowanie nowymi lokalami przekroczyło liczbę dostępnych mieszkań, JTBS musiało końcem listopada br. przeprowadzić losowanie. Tym razem sprawa była o tyle trudna, że w związku z panującym reżimem sanitarnym nie można było tego zorganizować w tradycyjnej formie czyli z udziałem zainteresowanych na sali obrad Urzędu Miejskiego. Chcąc jednak zachować jawność i transparentność tej procedury postanowiono wykorzystać popularne ostatnio rozwiązanie i zrealizowano transmisję „na żywo”, do której dostęp online dostali wszyscy zakwalifikowani do tego etapu wnioskodawcy. Na tej podstawie ustalona została zarówno kolejność wyboru mieszkań jak i lista rezerwowa. Od 7 grudnia, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w budynku JTBS, z zachowaniem reżimu sanitarnego, osoby z list ustalonych w losowaniu dokonują wyboru mieszkań. Kolejnym krokiem w 2021 r. będzie wskazanie przez przyszłych najemców materiałów wykończeniowych ich lokali w postaci płytek ściennych, podłogowych, paneli oraz rodzaju kuchenki elektrycznej z płyta ceramiczną do zabudowy lub wolnostojącej. Planowany termin zakończenia tej inwestycji, wieńczącej całe przedsięwzięcie pn. Osiedle SFERA przypadnie na IV kwartał 2021 r.

2021

Rozwój nowoczesnego i funkcjonalnego budownictwa mieszkaniowego jest nieunikniony jeśli równocześnie marzymy o tętniącym życiem i pełnym inwestorów mieście. Dlatego tak istotne jest stwarzanie nowych możliwości dla wzrostu nie tylko biznesu, ale także niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gminy tkanki mieszkaniowej. JTBS odpowiadając na potrzeby mieszkaniowe w Jaworznie z każdym rokiem rozwija swoją ofertę. Już dziś wiemy, że kolejnym przedsięwzięciem budowlanym spółki będzie realizacja mieszkań na własność w ramach działania pn. „Osiedle SFERA Południe”. Szczegóły dotyczące tego zadania poznamy dopiero w przyszłym roku. Jak widać ta miejska spółka, pomimo zewnętrznych trudności, nie zwalnia tempa i wciąż zaskakuje pozytywnie odbieranymi pomysłami na budowę mieszkań realizowanych w harmonii z otaczającym środowiskiem, którego przecież jesteśmy częścią. Dziś wiemy jedno: minione 20 lat działalności JTBS to niezwykle cenny dla Jaworznian okres, który dał setkom rodzin dach nad głową spełniając nierzadko marzenie o własnym „M”.

Najnowsze

To Top