Edukacja

WYWIAD | Osiemnastka wciąż się rozwija

Szkoła podstawowa numer 18 świętuje w tym roku już 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji rozmawiamy z dyrektor placówki – mgr Anną Hassa.

Jak wspomina Pani początki pracy w naszej szkole?

– Bardzo miło. Pracę rozpoczęłam 1 września 2001 r. na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, a rok później zaczęłam także nauczać języka angielskiego. Dopiero od roku 2007 jestem dyrektorem „Osiemnastki”. Nie było to moje pierwsze miejsce pracy po studiach – wcześniej pracowałam w szkole w samym centrum dużego miasta. W porównaniu z tamtą placówką „Osiemnastka” wydała mi się niemal „oazą spokoju” – uczniowie w większości bardzo grzeczni i kulturalni, brak wielkiego hałasu na przerwach (to chyba zaleta naszych przestronnych korytarzy), a policja zaglądała tu tylko po to, by przeprowadzać pogadanki o ruchu drogowym. Pragnę jeszcze dodać, że przychodząc tu – ani przez moment nie czułam się obco, ponieważ to właśnie tutaj odbywałam moje praktyki studenckie po 2, 3 i 4 roku studiów, a przede mną, przez niemal 20 lat, nauczała w tej szkole moja mama.

Co zmieniło się w naszej szkole przez ostatnie lata?

Myślę, że bardzo wiele i to w kilku obszarach. Długo można by było o tym mówić. Przede wszystkim otworzyliśmy się szeroko na współpracę ze środowiskiem, i to nie tylko z naszą dzielnicą, miastem, różnymi instytucjami, ale również na współpracę międzynarodową. Poza realizowanymi licznie projektami E-Twinning, przez 3 kolejne lata (2014, 2015, 2017), dzięki współpracy z organizacją AIESEC, gościliśmy w naszej szkole i domach wolontariuszy z całego świata, m.in. z Malezji, Maroka, Indonezji, Brazylii, Hiszpanii, Malezji, Serbii, Ukrainy, którzy przez kilka tygodni prowadzili z uczniami lekcje i warsztaty – wyłącznie w języku angielskim. Fascynujące było także poznawanie innych kultur, tradycji, obyczajów i życia codziennego ludzi żyjących w odległych krajach, przełamywanie barier, stereotypów. Od 2018 roku międzynarodowe kontakty mają miejsce podczas wyjazdów na Euroweek, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów.

Poza tym społeczność szkolna zorganizowała dla mieszkańców dzielnicy i miasta wiele cyklicznych przedsięwzięć, m.in. kiermaszy bożonarodzeniowych, koncertów zimowo-świątecznych, pikników rodzinnych, akcji charytatywnych. W ostatnich 3 latach bardzo rozwinął swą działalność szkolny wolontariat, niosąc pomoc wszystkim potrzebującym, nawet w Afryce. Jesteśmy dumni z realizacji 4 zwycięskich projektów JBO opracowanych przez dyrektora, nauczycieli i Radę Rodziców. Dzięki nim zmieniło się otoczenie naszej szkoły, m.in. wyremontowano obiekty sportowe, założono siłownię zewnętrzną, zakupiono sprzęt do organizacji dużych imprez szkolnych, zmodernizowano monitoring zewnętrzny i otwarto teren szkolny do użytku społeczności lokalnej. Szkoła nie stroni także od realizacji projektów unijno-rządowych, dzięki którym otrzymała i wciąż pozyskuje nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, organizuje dodatkowe zajęcia dla uczniów, zapewnia uczniom nieodpłatnie mleko oraz ekologiczne warzywa i owoce – od ponad 10 lat.

Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy?

Najbardziej lubię kontakt z ludźmi, zwłaszcza z uczniami i zaangażowanymi w pracę nauczycielami, których w naszej szkole nie brakuje. Wiele satysfakcji daje mi też współpraca z rodzicami, w tym z Radą Rodziców, dzięki której udało się zorganizować wiele ciekawych akcji, imprez i przedsięwzięć na rzecz dzieci, szkoły i środowiska. Drugą zaletą tej pracy jest możliwość kreowania rzeczywistości, jaką jest praca i rozwój szkoły. W 2004 r., jeszcze jako nauczyciel naszej „Osiemnastki”, wpadłam na pomysł zorganizowania Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego YOUNG MASTERS of ENGLISH, którego kanwę stanowiło przygotowywane rokrocznie z moimi uczniami przedstawienie teatralne lub musical w języku angielskim. Z perspektywy czasu oceniam, iż był to bardzo dobry pomysł, gdyż zyskiwali zarówno uczestnicy, jak i uczniowie przygotowujący przedstawienie. Jestem dumna, że dzięki pomocy nauczycieli naszej szkoły udaje się ów konkurs organizować co roku. Do tej pory nie stracił na popularności i stanowi „wizytówkę” naszej szkoły od 16 lat! Co więcej, trzykrotnie został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna. Pomimo, że od 14 lat jestem dyrektorem szkoły – nadal uwielbiam uczyć, a w przygotowanie zajęć wkładam wiele czasu i serca. Radość jest tym większa, kiedy nasi uczniowie czynią postępy w nauce, a uzyskaną wiedzę i umiejętności wdrażają w życie. Cieszy mnie, że absolwenci naszej szkoły znajdują swoje miejsce w wybranej szkole ponadpodstawowej. Kibicuję ich dalszym sukcesom, nawet na studiach i w życiu dorosłym. Doceniam również sukcesy wychowawcze, skuteczność działań profilaktycznych i wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole, o czym świadczą wyniki corocznej ewaluacji.

Jakie są największe osiągnięcia uczniów naszej szkoły?

W ostatnich latach rokrocznie odnotowujemy po kilkadziesiąt sukcesów naszych uczniów (miejsca I-III i wyróżnienia) w różnorodnych konkursach, olimpiadach i zawodach (dydaktycznych, artystycznych sportowych). Odkąd odbywają się egzaminy ósmoklasistów, ich wyniki przewyższają średnie w mieście, a nawet średnie krajowe. Dużym osiągnięciem naszych dzieci jest również wysoki poziom kultury osobistej u większości uczniów, postawy tolerancji i akceptacji „inności”. Mogliśmy się o tym przekonać podczas kontaktów naszych uczniów z wolontariuszami z różnych krajów, wizyt w różnych miejscach kultury i sztuki.

Czy jest Pani dumna z naszych ósmoklasistów?

Jestem z nich BARDZO dumna, i to zarówno z tegorocznych, jak i z zeszłorocznych absolwentów klas ósmych. Oba roczniki sprawiły, że nasza szkoła uplasowała się w pierwszej szóstce najlepszych szkół w Jaworznie (na 22) pod względem średnich wyników z trzech przedmiotów egzaminacyjnych. W roku szkolnym 2019/2020 ósmoklasiści osiągnęli wyniki wyższe od średniej krajowej, wojewódzkiej i miejskiej ze wszystkich przedmiotów, łącznie z matematyką! Najlepiej co roku wypada język angielski: w 2019 r. – wynik o 10% wyższy, a w 2020 r. – o 6% wyższy od średniej w kraju.

Jakie przesłanie chciałaby Pani przekazać wszystkim przyjaciołom naszej szkoły?

Wasza życzliwość stanowi ogromne wsparcie dla całej społeczności szkolnej! Dzięki Waszemu zaangażowaniu i pracy na rzecz szkoły – pobyt i nauka stają się bardziej przyjemne i atrakcyjne dla naszych wychowanków, i tym samym – bardziej efektywne. Pamiętajmy, że nic nie daje takiego poczucia wspólnoty w środowisku jak szkoła z bogatą historią i tradycjami, w której czujesz się jak w domu i do której uczęszczają kolejne pokolenia.

Polecamy: Szkoła Podstawowa nr 18 ma już 50 lat!

Polecamy: Jubileusz SP18 – Wspomnienia absolwentów „osiemnastki”

Polecamy: „Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do zrobienia” – wywiad z Bożeną Otrębską – wicedyrektor SP18

Teksty opublikowane w gazecie: EXTRA nr 26-2020

Najnowsze

To Top