Zdrowie

Szpital już szczepi przeciwko COVID-19

W jaworznickim szpitalu ruszyła akcja szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną pracownicy służby zdrowia. Znamy też już listę punktów, gdzie wkrótce ze szczepień skorzystać będą mogli mieszkańcy Jaworzna.

Trwająca od marca pandemia wszystkim daje się już we znaki. W samym tylko Jaworznie koronowirusem SARS-CoV-2 zakaziło się ponad 2600 osób, a z tego 59 zmarło. Na całym świecie pojawiła się jednak nadzieja na szybsze zakończenie pandemii. W wielu krajach ruszyły już szczepienia przeciwko COVID-19 i także w naszym mieście będzie okazja by z nich skorzystać.

Szpital szczepi medyków

W pierwszej kolejności w Polsce szczepieni są medycy i pracownicy związani ze służbą zdrowia. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie jest jednym ze szpitali węzłowych, które koordynują akcję szczepień. W poniedziałek 4 stycznia pierwsze szczepionki trafiły do placówki i od razu ruszyła akcja szczepienia personelu. Tylko do wtorku udało się zaszczepić prawie 50 pracowników szpitala. W Jaworznie docelowo szczepionkę przyjąć ma ponad 1000 pracowników z sektora medycznego.

W całym kraju powstają punkty szczepień, z których wkrótce będą mogli korzystać pozostali mieszkańcy. W Jaworznie takie szczepienia odbywać się będą w trzynastu ośrodkach zdrowia na terenie miasta. Termin szczepień jeszcze nie jest znany – będzie uzależniony od terminu dostarczenia szczepionki do jaworznickich przychodni.

Operacja szczepień przeciwko COVID-19 to duże wyzwanie logistyczne dla całego kraju. Docelowo zaszczepić może się około 30 milionów obywateli. W wielu krajach szczepienia także już ruszyły i kilka milionów osób otrzymało swoje dawki. Program masowych szczepień daje nadzieje na zakończenie pandemii i stopniowe znoszenie wszystkich ograniczeń z nią związanych. W Polsce do szczepień wykorzystuje się szczepionkę wyprodukowaną przez firmę Pfizer/BioNTech. Jest to szczepionka nowej generacji i duże osiągniecie współczesnej biotechnologii. W szczepionce występuje fragment kwasu nukleinowego mRNA, który zawiera informację o syntezie białka S koronawirusa SARRS-CoV-2. W szczepionce nie znajdziemy wirusa ani jego białek. Szczepionka mRNA ma mniej substancji pomocniczych w porównaniu z tradycyjnymi szczepionkami dostępnymi na rynku. Wśród substancji pomocniczych są nanocząsteczki tłuszczy, sole, cukier i woda. Prace nad szczepionką pochłonęły miliardy dolarów, a przez wiele miesięcy pracowali nad nią najlepsi specjaliści z całego świata. Następnie została dopuszczona do użytku przez Europejską Agencję Leków, a pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się w poświąteczną niedzielę, 27 grudnia.

Jaworzno przygotowuje się do szczepień

Po zaszczepieniu pracowników sektora ochrony zdrowia, ruszą szczepienia kolejnych grup mieszkańców. W pierwszej kolejności szczepionki mają trafić m.in. do seniorów po 60 roku życia, nauczycieli i służb mundurowych. Kiedy rusza kolejne etapy – na razie trudno powiedzieć, ale rejestracja najprawdopodobniej ruszy w połowie stycznia. W sumie w Jaworznie wyznaczono 13 takich punktów. Szczepienia odbywać się będę w 9 przychodniach Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o:

 • ZLO Kościuszko, Plac Górników 5a, tel. 32 616 32 61,
 • ZLO Podwale, ul.Nosala 5, tel. 32 616 35 65,
 • ZLO Podłęże, Aleja Piłsudskiego 80, tel. 32 616 61 89,
 • ZLO Osiedle Stałe, ul.Tysiąclecia 2-14, tel. 32 615 59 09,
 • ZLO Łubowiec, ul.Katowicka 59, tel. 32 615 58 63,
 • ZLO Ciężkowice, ul. Zawiszy Czarnego 2, tel. 32 616 11 79,
 • ZLO Byczyna, ul. Nauczycielska 4, tel. 32 616 16 70,
 • ZLO Jeleń, ul. Wygoda 58, tel. 32 616 71 89,
 • ZLO Szczakowa, ul. Koszarowa 2, tel. 32 617 78 07.

A także w czterech innych przychodniach:

 • PŚZiPZ „Elvita”, ul. Gwarków 1, tel. 32 754 93 91, 32 754 93 92, 32 754 93 56.
 • NZOZ „Pro-Familia-Med” ul. Jaworznicka 35, tel.32 616 22 37.
 • GLAMED E.Głąbik J.Głąbik Spółka jawna – Na Stoku 10, tel. 32 721 87 21.
 • Centrum Medycyny Rodzinnej „Medicus”, ul. Piłsudskiego 46, tel. 32 616 54 17.

Procedura szczepień krok po kroku

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się prawdopodobnie już w połowie stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i bezpieczna. Pierwszym etapem przed przyjęciem szczepienia będzie rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Następnie w punkcie szczepień nastąpi kwalifikacja przez lekarza i samo szczepienie oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu. Po 21 dni cały proces, już bez konieczności ponownej rejestracji, zostanie powtórzony.

Etapy szczepień przeciwko COVID-19

 • Etap 0

Pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia możliwość zaszczepienia się otrzymają osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne.. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych.

 • Etap I

Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczyciele.

Wśród osób powyżej 60. roku życia obserwuje się znaczny wzrost odsetka zgonów, co stanowi przesłankę do tego, by chronić tę grupę społeczną w sposób szczególny. Osoby powyżej 60. roku życia, będą szczepione począwszy od osób najstarszych z pierwszeństwem dla tych, którzy są aktywni zawodowo, są w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Szczepieniami w pierwszym etapie zostaną objęci także Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe.

Szczegóły kolejnych etapów w tym II i III, będą wynikały z wniosków z procesu szczepień przeprowadzonego na pierwszym etapie.

 • Etap II

Osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. Lista chorób przewlekłych została zarekomendowana przez Radę Medyczną i będzie mogła podlegać aktualizacji oraz priorytetyzacji wraz z pojawiającymi się nowymi dowodami naukowymi oraz informacjami instytucji oceniających i dopuszczających na rynek szczepionki przeciwko COVID-19. Lista chorób współistniejących obejmuje: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię sierpowatą.

Pacjenci, u których występują ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują. W etapie drugim obok osób poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi większającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, szczepieniu podlegać będą także osoby bezpośrednio zwiększającymi funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Infrastruktura krytyczna wyznaczana jest na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

 • Etap III

Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej. W etapie trzecim szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W ramach tego etapu szczepione będą osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 i nie należą do żadnej z powyższych grup. Zgodnie z powyższymi etapami będą szczepieni również obcokrajowcy (osoby posiadające prawo do stałego lub czasowego pobytu) ze względu na wykonywaną w Polsce pracę w grupach wskazanych w etapach 0-III.

Więcej rzetelnych informacji na temat szczepień znaleźć można na specjalnie przygotowanej stronie internetowej gov.pl/szczepimysie oraz na całodobowej infolinii. Specjaliści wyjaśniają tam wszelkie wątpliwości na temat szczepień przeciwko COVID-19. Na stronie dostępne są przydatne informacje na temat samej szczepionki, zestaw pytań i odpowiedzi, także ważne dane kontaktowe. Informacje na temat szczepień dostępne będą nie tylko w języku polskim, ale też angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zainteresowani mogą kierować swoje pytania, dzwoniąc pod numer 989. Dla osób z zagranicy uruchomiony został numer 22 62 62 989.

Najnowsze

To Top