Z miasta

Wycinają drzewa, lecz posadzą nowy las

Od ubiegłego roku na Podłężu i Osiedlu Stałym trwa planowana wycinka drzew. Jest to zadanie realizowane w ramach Planu Urządzenia Lasu na lata 2020-2029. Do usunięcia zostały wyznaczone drzewostany, które osiągnęły lub przekroczyły wiek rębności, a na ich miejsce w ciągu 2 lat zostanie posadzony nowy las.

Biorąc pod uwagę chociażby walory krajobrazowe lasu, oburzenie związane z wycinką lasów, także na Podłężu i Osiedlu Stałym, nikogo nie dziwi. Jednak jest to działanie zaplanowane i prowadzone dla dobra lasu, by ten dłużej zachował swoją żywotność. – Cały Plan Urządzenia Lasu został poddany ocenie jego oddziaływania na środowisko – wyjaśnia nadleśniczy Ewelina Boruń, z Nadleśnictwa Chrzanów. – Drzewostany, które osiągnęły wiek rębności, dochodzą do wieku starzenia się, stają się słabsze, są atakowane przez szkodniki i po prostu obumierają. Leśnicy w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, chcąc wyprzedzić ten proces. Drzewa nie są wycinane dla pieniędzy – wycinane są dla utrzymania dobrego stanu lasu. A niejako przy okazji, w ramach tej wycinki sprzedajemy pozyskane w ten sposób drewno – tłumaczy pani nadleśniczy.

Nadleśnictwo Chrzanów, odpowiedzialne za zadanie zapewnia, że wiek i stan usuwanych drzewostanów były odpowiednie do podjęcia takiego działania. Gdyby drzewa te pozostały na gruncie, warunki atmosferyczne mogłyby pogorszyć ich stan, a nawet zagrażać pozostałym gatunkom w lesie – groźne mogłyby okazać się uderzenia pioruna lub silne wiatry. Dlatego, zgodnie z obowiązującymi dokumentami, wybrane drzewostany zostały zakwalifikowane do usunięcia. Jednak mając na uwadze zrównoważoną gospodarkę leśną oraz walory krajobrazowe miejsc, w ciągu 2 lat na miejscu wyciętych drzew zostaną posadzone nowe. – Wszystkie wycinane przez nas powierzchnie są odnawiane. Maksymalny czas odnowienia wyciętej powierzchni wynosi ustawowo pięć lat. Nadleśnictwo Chrzanów nigdy nie czeka tak długo. Nasze drzewostany są średniozasobne i zasobne, w związku z czym po otwarciu takiej powierzchni roślinność zielna zaczyna bardzo szybko odrastać. Odnowienie takiej powierzchni jest bardzo trudne do uzyskania, bo po prostu trawa szybko zarasta nasze sadzonki, które wymagają dodatkowej pielęgnacji. W związku z tym zwykle już w drugim roku po wycięciu następuje odnowienie drzewostanu i nasadzenie nowych drzewek – wyjaśnia Ewelina Boruń. Właśnie w ten sposób można uniknąć dalszej degradacji drzewostanu i przedłużyć żywotność lasu, by mógł służyć kolejnym pokoleniom.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 2-2021

Najnowsze

To Top