Z miasta

Podwyżki cen przegłosowane

Potwierdziły się nasze doniesienia sprzed dwóch tygodni – od marca zapłacimy więcej za wywóz śmieci. Podczas styczniowej sesji rady miejskiej radni przegłosowali projekt uchwały podnoszącej stawki.

Zmieniające się przepisy i coraz wyższe ceny za składowanie i zagospodarowanie odpadów, które nie są zależne od gmin, a także niski poziom ich segregowania, zmusza samorządy do kolejnych aktualizacji taryf opłat lokalnych. Także władze Jaworzna zmuszone zostały do kolejnej podwyżki stawek za wywóz odpadów. – Wszystkie samorządy w Polsce są w takiej samej sytuacji – gminy nie mają narzędzi, aby w sposób efektywny wpływać na system i obniżać koszty. Te są niezależne od miast, gdyż drożeją zewnętrzne usługi i opłaty. Z analizy wynika, że kolejne miasta podejmują uchwały i podnoszą opłaty – wyjaśnia Magdalena Mistarz, naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego.

W Jaworznie opłaty wzrosną o 10 zł od osoby. Według nowej taryfy za odpady segregowane zapłacimy od marca 32 zł od osoby (dotychczas było to 22 zł). Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – zapłaci znacznie więcej. Tutaj stawka rośnie z 44 zł do aż 128 zł, co powinno wymusić na poszczególnych osobach segregowanie odpadów.

Podtrzymane zostaną dotychczasowe ulgi dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny oraz ulga za kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie. Rodziny wielodzietne korzystające z tego typu uprawnień zaoszczędzą 4 zł od osoby za odpady selektywne. Ulga za korzystanie z kompostownika wyniesie 2,5 zł. Nowe stawki obowiązywać będą od marca. Pierwszą opłatę, po zmianie stawki będzie trzeba zatem uiścić do 22 kwietnia.

Najnowsze

To Top