Z miasta

Wnioski o „500+” online od 1 lutego!

Od 1 lutego online, a od 1 kwietnia br. w formie tradycyjnej będzie można składać wnioski na nowy okres świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”. W Jaworznie za realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci popularnie zwaną ustawą „500+” odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Przypominamy, że wnioski elektroniczne można składać za pośrednictwem bankowości, poprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, korzystając z profilu zaufanego e-PUAP – mówi Agnieszka Jabłońska, kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie. – Na skrzynki pocztowe mieszkańców, którzy pobierają już świadczenie, zostały wysłane mailowo powiadomienia o terminach składania wniosków.

Wnioski można składać:

  • przez internet (preferowane) – od 1 lutego br.:

– za pomocą portalu Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl),

– za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl),

– za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),

– za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną;

  • za pośrednictwem poczty – od 1 kwietnia br. – na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b;
  • osobiście – od 1 kwietnia br. – w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Północna 9b – umieszczając dokumenty w urnie przed wejściem (poniedziałek – środa: 8:00 – 15:00; czwartek: 8:00 – 16:00; piątek: 8:00 – 14:00).

Wnioski można pobierać:

  1. Ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (www.mops.jaworzno.pl).
  2. Osobiście w punkcie informacyjnym w budynku MOPS (ul. Północna 9 b).

Więcej informacji na temat zasad i kryteriów przyznawania świadczenia na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.gov.pl/web/rodzina oraz na stronie MOPS – www.mops.jaworzno.pl.

Najnowsze

To Top