Z miasta

Zimowe utrudnienia na drogach

Od kilku dni zima znów daje się we znaki, a mróz i opady śniegu utrudniają poruszanie się po drogach i chodnikach. Prognozy na najbliższe dni nie są sprzyjające, dlatego warto zachować wzmożoną ostrożność i liczyć się z problemami komunikacyjnymi.

Po weekendowych opadach śniegu w poniedziałkowy poranek przemieszczanie się po kraju było mocno utrudnione. Drogi w całym regionie były śliskie, mocno zaśnieżone, a poruszanie się po nich sprawiało spore problemy. Od rana w wielu miejscach tworzyły się korki. W Katowicach ciężarówki zablokowały Drogową Trasę Średnicową, problemy były też na popularnej S1. Dojazd z Jaworzna do innych miast województwa trwał znacznie dłużej niż zwykle, problemy miały autobusy komunikacji miejskiej, sporo było też kolizji. Niestety na razie chyba trzeba będzie przyzwyczaić się do tego, że zimowa aura będzie utrudniała życie kierowcom i pieszym.

Drogowcy walczą z zimowymi warunkami

Drogowcy w tym roku mają zdecydowanie więcej pracy niż w poprzednich latach, a kolejne ataki zimy sprawiają sporo problemów. – Marznące opady deszczu i śniegu przekładają się na niekorzystne warunki drogowe, jednak jednostki robią wszystko, co w ich mocy, by niwelować skutki zimy. Niestety trwające opady i spadki temperatury utrudniają efektywność działań. Dlatego – w związku z kolejnymi prognozami – prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności – informuje Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

W Jaworznie za odśnieżanie, podobnie jak w poprzednich latach, odpowiada firma ZUKTZ Jacek Wieczorek z Bytomia, która jak jedyna stanęła do przetargu. Akcja „Zima” ruszyła już w listopadzie, ale dopiero w ostatnich dniach warunki stały się na tyle trudne, że drogowcy mieli problemy by nadążyć z doprowadzeniem dróg do porządku. Zgodnie z przepisami zimowe oczyszczanie dróg i ulic dzieli się na trzy standardy. Czas reakcji od stwierdzenia zagrożenia lub zgłoszenia przez uprawnione służby jest uzależniony od tego, do jakiej kategorii droga należy.

Na drogach, która zaliczane są do I standardu oczyszczania działania powinny nastąpić nie dłużej niż do 30 minut od stwierdzenia zagrożenia lub od zgłoszenia przez uprawnione służby. Są jednak dopuszczalne odstępstwa czasowe – po ustaniu opadów, na jezdniach i poboczach śnieg luźny może zalegać do 4 godz., błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

Podobnie jest w przypadku II standardu, jedyna różnica jest taka, że po ustaniu opadów, do 6 godzin na jezdni może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.

Na drogach należących do III standardu oczyszczania po ustaniu opadów śnieg luźny może zalegać do 6 godzin. Poza tym może występować (nie śliska) posypana warstwa śniegu zajeżdżonego o grubości nieutrudniającej ruch samochodów osobowych, nie dopuszcza się powstania kolein.

MZDiM na swoich stronach internetowych prezentuje wykaz ulic podzielonych według poszczególnych standardów.

Firma Wieczorek przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców przez cała dobę. Dyspozytor dostępny jest pod numerem telefonu 501 269 163. Uwagi można też kierować na adres mailowy jaworzno@zuktz.pl. Warto dodać, że z usług firmy Wieczorek wyłączony jest jaworznicki rynek, którego odśnieżanie wziął na siebie Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

Dodatkowe obowiązki dla właścicieli posesji

Zima dla wielu z nas przynosi dodatkowe obowiązki i utrudnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który jest wzdłuż niej położony. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozi mu grzywna nawet do 1500 zł. Każdy właściciel posesji powinien zadbać o to, by przed domem nie zalegało błoto, śnieg czy lód. Należy zadbać także o usunięcie sopli lodu i zwałów śniegu z dachów, rynien i innych części budynków przylegających do chodnika. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go od niej pas trawnika. Wtedy obowiązek usuwania z niego śniegu ciąży na gminie. Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek komunikacyjny, płatny postój albo miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, to wówczas obowiązek uprzątnięcia ich ciąży na firmach, które je użytkują.

Zima niestety ostatnio wyraźnie o sobie przypomina, a prognozy na najbliższe kilkanaście dni pokazują, że może jeszcze trochę potrwać. Na razie nie pozostaje nam nic innego jak przyzwyczaić się do ujemnych temperatur i tego, że opady śniegu i marznącego deszczu mogą znacznie utrudniać poruszanie się po drogach i chodnikach.

Najnowsze

To Top