Edukacja

1 marca rusza nabór do klas pierwszych i przedszkoli

Szkoły

Od 1 marca 2021 r. rozpocznie się zgłaszanie do klas I szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Podobnie jak w latach ubiegłych nabór do klas I w szkołach podstawowych w Jaworznie będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu rekrutacji elektronicznej.

System pozwala na rekrutację elektroniczną równocześnie do 3 oddziałów klas I wybranych szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją. Zamknięcie systemu nastąpi w piątek, 12 marca 2021 r. o godz. 15:00.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia / wniosku, mogą zgłosić się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, gdzie dyrektor szkoły udzieli im szczegółowych informacji.

Rekrutacja do oddziałów integracyjnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na I etap edukacyjny będzie przeprowadzona odrębnie. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością powinni zgłosić się do Wydziału Edukacji (ul. Stefana Dwornickiego 5, pok. 9) w celu pobrania wniosku o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia, który następnie powinni złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Poniżej szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2021/2022.

Przedszkola

Zbliża się czas naboru do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok 2021/2022. Jak złożyć wniosek i kiedy upływa termin dostarczenia dokumentów? Na te i inne pytania odpowiada Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 – letnich. Rodzice zapisując dziecko, mogą składać wnioski o przyjęcie w nie więcej niż trzech miejskich przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. W rekrutacji do przedszkola / oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zostanie podana na stronach internetowych placówek.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z poźn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określania kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno.

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

  • elektronicznie – logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno jeżeli wniosek wypełniony jest za pośrednictwem strony internetowej, automatycznie rejestrowany jest w systemie. Należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru,
  • w formie papierowej – jeśli brak jest dostępu do internetu i drukarki należy wniosek pobrać z przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru w formie papierowej, wypełnić go, podpisać i złożyć w tym przedszkolu. Pracownik przedszkola wprowadzi wniosek do systemu elektronicznego.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku. Termin złożenia wniosku od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskać można w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, natomiast informacje dotyczące danego Przedszkola można uzyskać bezpośrednio w danym przedszkolu lub na jego stronie internetowej.

Więcej na www.um.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top