Z miasta

Wodociągi zajmą się odśnieżaniem miasta

Od następnego zimowego sezonu miasto przejmie kolejne usługi od prywatnych podwykonawców. Za zimowe utrzymanie dróg i chodników odpowiadać będą Wodociągi Jaworzno. Tymczasem MZDiM nałożył na firmę Wieczorek wysoką karę za niedopełnienie obowiązków zawartych w umowie.

W ostatnich tygodniach zima mocno dała się wszystkim we znaki. Mieszkańcy mieli sporo uwag do tego, jak prowadzona była Akcja Zima. Miejski Zarząd Dróg i Mostów na bieżąco monitorował sytuację i sprawdzał, jak wygląda odśnieżanie dróg i chodników na terenie miasta.

Kary dla wykonawcy

Od kilku lat przetargi na zimowe utrzymanie miasta wygrywała firma ZUKTZ Jacek Wieczorek z Bytomia. Na dodatek zazwyczaj była jedyną firmą, która stawała do przetargu, miasto nie miało więc wielkiego pola wyboru w tej kwestii. W lutym po wyjątkowo mocnych opadach śniegu wykonawca wyraźnie nie nadążał z odśnieżaniem miasta. Miejski Zarząd Dróg i Mostów cały czas kontrolował, jak przebiegają prace w ramach Akcji Zima. Ostatecznie uznał, że uchybień było na tyle dużo, że nałożył na wykonawcę wysoką karę za niedopełnienie obowiązków zawartych w umowie. – Kary zostały nałożone za nie podjęcie działań zgodnie z zapisami umowy oraz nieutrzymanie standardów zgodnie z wytycznymi z umowy. Przypomnijmy, że działania wykonawcy w ramach Akcji Zima opierały się o standardy zimowego utrzymania dróg zgodnie z ich kategoriami. Standardy te określają maksymalny czas na podjecie działań. Niestety, w praktyce nie zawsze prace wyglądały tak, jak powinny wedle zapisów umowy – informuje MZDiM.

Pracownicy MZDiM prowadzili objazdy kontrolne, jak również przekazywali wykonawcy zgłoszenia od mieszkańców. Podczas kontroli efektów prac zebrana została dokumentacja fotograficzną wskazującą stan dróg, gdzie nie podjęto na czas działań wynikających z zapisów umowy. W sumie MZDiM nałożył na firmę Wieczorek kary finansowe w łącznej wysokości 74 450 zł za niedotrzymanie warunków umowy za okres od 9 do 16 lutego 2021. Firma może zapłacić karę, ale jeżeli nie uzna jej zasadności, to sprawa trafi na drogę sądową, gdzie MZDiM zamierza posługiwać się zebraną w ostatnich dniach dokumentacją.

Czas na zmiany

W Jaworznie włodarze miasta myślą już o kolejnym roku i zapowiadają spore zmiany. Po raz kolejny miasto chce postawić na tzw. rekomunalizację usług. Jest to dość proste zjawisko, polegające na przejmowaniu sprywatyzowanych w przeszłości usług publicznych ponownie przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z prawem samorządy część swoich zadań mogą sprywatyzować i zlecić zewnętrznym podmiotom. Coraz częściej jednak samorządy przejmują zadania od zewnętrznych firm i stawiają na świadczenie usług publicznych swoimi środkami. Co zresztą ma wiele plusów. W Jaworznie tak stało się z odbiorem odpadów, którym od kilku miesięcy zajmuje się miejska spółka Wodociągi Jaworzno. Jak na razie wydaje się, że była to dobra decyzja, a jakość usług uległa poprawie. Co ciekawe, także inne okoliczne gminy zastanawiają się nad tym, czy nie pójść drogą Jaworzna i postawić na remunicypalizację. Takie rozwiązanie biorą pod uwagę m.in. gminy Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, które wchodzą w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Jaworzno ma tutaj być dobrym przykładem udanej rekomunalizacji.

Tymczasem w najbliższym czasie Wodociągi przejmą także kolejne usługi – te dotyczące utrzymania czystości i porządku w mieście, szczególnie w okresie zimowym. Brak konkurencji na rynku tych usług, oraz wysokie ceny przy raczej średniej jakości sprawiły, że miasto zdecydowało się na zmiany. – Kluczowym momentem dla podjęcia ostatecznej decyzji było postępowanie, w którego trakcie wyłoniono wykonawcę obecnie trwającej Akcji Zima. Kwota, jaką firma prywatna zaproponowała w pierwotnym przetargu na obsługę Akcji Zima 2020/2021 to ponad 10 mln zł – przy szacunkowej wartości zamówienia na poziomie niespełna 4,5 mln zł. Po dwukrotnym powtórzeniu przetargu udało się zejść z kwoty 10 mln, do ponad 6 mln – i Miasto na tę ofertę zmuszone było przystać. Jednak tak wysoka cena usługi, w żaden sposób nieproporcjonalna do kwoty zaproponowanej przez tego samego wykonawcę w roku poprzednim, a także znikomy wpływ Miasta na samą jakość realizacji usługi, spowodowały, że i te zadania Miasto postanowiło przejąć i realizować własnymi siłami – informuje Urząd Miejski.

Tym sposobem od 1 listopada 2021 Wodociągi Jaworzno wspólnie z MZDiM zajmą się zimowym utrzymaniem miasta. MZDiM będzie sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem usług, a także będzie zlecał zadania, Wodociągi tymczasem zajmą się ich realizacją. Już tej zimy MZDiM zmuszone było wspierać aktualnego wykonawcę w zakresie większym niż przewidywała to umowa. Pracownicy MZDiM zostali oddelegowani do odśnieżania i usuwania śliskości na drogach, chodnikach i w rejonach przejść dla pieszych. Gdyby miasto nie wsparło w ten sposób wykonawcy, to w wielu miejscach poruszanie się po mieście byłoby niemal niemożliwe. – Oprócz ekip działających ręcznie, na mieście pracowały 2 traktory i 1 pługopiaskarka. Pracownicy byli delegowani do pracy tam, gdzie tak naprawdę powinien działać Wykonawca – informuje MZDiM. To wszystko utwierdziło miasto w przekonaniu, że pora spróbować nowych rozwiązań. – Sytuacja i efekty działań udowadniają, że jeśli zadanie wykonują własne służby, to łatwiej jest organizować pracę i egzekwować jej wyniki. Dlatego możemy stwierdzić, że zmiany jakie czekają nas od listopada br. to dobre posunięcie. Podczas kolejnego sezonu za wykonywanie zadań w ramach Akcji Zima będą odpowiadać jaworznickie Wodociągi – mówi Paweł Bednarek, dyrektor MZDiM.

Wodociągi przygotowują się do całego zadania i obecnie gromadzą już narzędzia niezbędne do pracy. Rezygnacja z zewnętrznego wykonawcy i powierzenie nowych zadań miejskiej spółce pozwoli na większą kontrolę nad całym procesem. Poza tym dzięki temu miasto może uniknąć ryzyka niekontrolowanego wzrostu kosztów, które w ostatnich latach było bardzo problematyczną kwestią. O tym, jak Wodociągi poradzą sobie także z zimowymi zadaniami, przekonamy się najwcześniej za rok. Na pewno jednak to bardzo ciekawy eksperyment, a miasto nie ma zbyt wiele do stracenia. Jeżeli jakość usług faktycznie ulegnie poprawie, a przy tym uda się ograniczyć wzrost kosztów, to wygrają na tym wszyscy mieszkańcy i na pewno warto trzymać kciuki za powodzenie całej operacji.

Najnowsze

To Top