Zdrowie

Miasto dofinansuje szpital

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o dopłacie do działalności Szpitala Wielospecjalistycznego w kwocie ponad 652 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie straty, którą placówka poniosła w 2019 roku.

– Coroczny wzrost wymaganych prawem nakładów na wynagrodzenia i pochodne oraz stały wzrost kosztów dotyczących świadczonych usług dla Szpitala, m.in. usług sprzątania, prania, żywienia oraz wywozu odpadów medycznych powoduje, że jednostka notuje stratę – wyjaśnia Gabriela Buczkowska, dyrektor Szpitala. – Istnieje również stała potrzeba ponoszenia przez Szpital coraz wyższych kosztów związanych z remontami, naprawą i utrzymaniem aparatury medycznej w związku z koniecznością dalszego funkcjonowania oddziałów szpitalnych, na które otrzymuje przychody z tytułu umów o świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Po zmianie przepisów prawa NFZ zaprzestał dopłacania do niektórych usług wykonywanych poza limitem, które przed zmianą prawa było pewnym wypracowanym standardem. Od tamtej pory zaczęły się kłopoty finansowe publicznych szpitali. Planowana strata mogła wynieść nawet 12,8 mln zł! Wdrożone w ciągu roku rozwiązania, optymalizowanie kosztów, analiza zasobów i usług medycznych poskutkowały znacznym obniżeniem straty do poziomu 4,5 mln zł, a dopłata Gminy jako podmiotu tworzącego Szpital wyniesie ponad 652 tys. zł – mówi dyrektor placówki.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej Gmina zobowiązana jest pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli suma straty netto i kosztów amortyzacji ma wartość ujemną. Szpital ponosi wysokie koszty, szczególnie jeżeli chodzi o zatrudnianie kadry – zarówno tej medycznej, jak i niemedycznej. Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej, gwarantuje funkcjonowanie szpitala i bezpieczeństwo pacjentów. – Obowiązujące przepisy prawne regulujące wysokość wynagrodzeń w sferze ochrony zdrowia, jedynie przy częściowej ich rekompensacie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, oraz żądania płacowe pracowników Szpitala znacznie wpływają na wynik finansowy szpitala – dodaje Gabriela Buczkowska. Strata spowodowana była także zbyt niskim poziomem finansowania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który nie pokrywał wszystkich kosztów bieżącej działalności Szpitala.

W czasie trwającej epidemii Szpital Wielospecjalistyczny został zasilony kilkoma milionami złotych pochodzących ze środków własnych Gminy. Wsparcie inwestycyjne realizowane jest również za pomocą środków finansowych pozyskiwanych przez placówkę, jak i Gminę – ostatnio pozyskano 7 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na remont Oddziału Rehabilitacji oraz przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Najnowsze

To Top