Z miasta

JBO 2022: Propozycje nowych wariantów

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie online, podczas którego przedstawione zostały propozycje nowych modeli Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy do 5 marca mogą zgłaszać do nich swoje propozycje i uwagi.

Prace nad kolejną edycją Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego ruszyły już na dobre. 25 lutego podczas spotkania z mieszkańcami urzędnicy przedstawili cztery propozycje nowych modeli JBO. Najprawdopodobniej w nowej edycji do rozdysponowania będzie kwota 3 milionów złotych i do takiej właśnie kwoty opracowane zostały nowe propozycje.

Pierwszy wariant oparty został na modelu obowiązującym podczas ostatniej edycji. Przewiduje on wybór zadań w dwóch przedziałach kwotowych – do 200 tys. zł oraz od 200,01 do 2,8 mln zł. W tym wariancie maksymalna wartość projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 2,8 mln zł, natomiast zadania nieinwestycyjnego kwoty 200 tys. zł. Wprowadzenie takiego podziału gwarantuje realizację minimum 2 zadań – po 1 zadaniu w każdym przedziale.

Drugi z proponowanych wariantów zakłada podział kwoty na dwie pule. Milion złotych miałby być przeznaczony na zadania inwestycyjne o wartości od 200,01 tys. zł do 1 mln zł. Pozostałe 2 miliony złotych przeznaczone byłyby na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne o wartości do 200 tys. zł. Taki podział gwarantuje realizację minimum 11 zadań.

Trzecia propozycja zakłada podział kwoty na trzy pule. 1 milion złotych byłby przeznaczony na zadania inwestycyjne o wartości od 500,01 tys. zł do 1 mln zł, kolejny milion – na zadania inwestycyjne o wartości od 200,01 tys. zł do 500 tys. zł a ostatni milion na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne o wartości do 200 tys. zł. W takim scenariuszu do realizacji trafiłoby co najmniej 8 zadań.

Ostatnia czwarta koncepcja jest rekomendowanym modelem dla nowej edycji JBO 2022. Zakłada ona podział kwoty na trzy pule, dzięki czemu zrealizowane mogłoby być co najmniej 11 zadań. W pierwszej puli znalazłoby się 1,5 mln zł przeznaczone na zadania inwestycyjne o wartości od 200,01 tys. zł do 1,5 mln zł. Druga pula liczyłaby milion złotych na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne o wartości do 200 tys. zł. Pozostałe 500 tys. zł mogłoby być przeznaczone na zadania związane z modernizacją i utrzymaniem istniejących obiektów JBO (projekty do kwoty 100 tys. zł).

Wnioskodawca nadal będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, a każdemu uprawnionemu mieszkańcowi będzie przysługiwał jeden głos. Składanie wniosków odbywać się będzie osobiście, mailowo i drogą pocztową. Do oceny formalnej wniosków powołany zostanie jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, bez udziału wnioskodawców i partnerów projektu.

Mieszkańcy mają kilka dni, by zgłosić uwagi do przedstawionych wariantów, a także własne propozycje. Wszelkie uwagi można składać na formularzach w terminie do 5 marca na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl, pozostawić w urnie przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Jaworznie lub w punkcie informacyjnym. Ewentualnie przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie – Wydziału Promocji, Kultury i Sportu (Referat Promocji). 18 marca opublikowana zostanie ostateczna wersja Zarządzenia Prezydenta Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego.

Najnowsze

To Top