Z miasta

Mimo pandemii trwają kontrole

Straż Miejska w Jaworznie, mimo pandemii, przeprowadza kontrole mające na celu sprawdzenie, jakiego paliwa używają mieszkańcy do ogrzewania domów. Natomiast Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi prace nad utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która w celu walki ze smogiem będzie zbierać informacje m.in. o źródłach ciepła. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej.

Mieszkańcy wymieniający źródła ciepła na ekologiczne, od lat mogą korzystać z dofinansowań. Gmina realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji, a dodatkowo – niezależnie od PONE – cały czas działa rządowy program „Czyste Powietrze”. Wkrótce, dzięki Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, do której dane zostaną zebrane na podstawie deklaracji obywateli. Niezłożenie deklaracji w terminie będzie skutkowało grzywną. Projekt ten uzyskał wsparcie z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i rozłożony jest na lata 2021-2023 i dzięki jego realizacji łatwiej będzie „wyłapać” osoby palące w piecach „kopciuchach”. Aktualnie prowadzone są kontrole ujawniające czym palą mieszkańcy. Prowadzi je Straż Miejska.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej sprawdzają paleniska kotłów i pieców grzewczych, a także paliwo jakie mieszkańcy używają do ogrzewania swoich domów. Wynika to z zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zwanej potocznie „uchwałą antysmogową”. W wypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów co stanowi naruszenie art. 191 Ustawy o odpadach może zostać nałożony mandat karny wynoszący maksimum 500 zł. W przypadku skierowania wniosku o ukaranie do sądu grzywna może wynieść do 5000 zł. W wypadku kiedy funkcjonariusz musi dokonać zebrania materiału dowodowego aby potwierdzić, że doszło do spalania odpadów w piecu paleniskowych pobrana zostaje próbka popiołu paleniskowego do badania w laboratorium. W trakcie kontroli strażnik kontroluje klasę kotła centralnego ogrzewania i jego zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz zaświadczenie o jakości energetycznej paliwa jakie jest do niego stosowane – informuje Straż Miejska w Jaworznie.

Od września 2020 r. do końca lutego 2021 przeprowadzono 222 kontrole w trakcie których ujawniono 7 przypadków spalania odpadów. Podczas kontroli nałożono 30 mandatów. Gdyby nie pandemia wirusa SARS-Cov-2, kontroli byłoby więcej. Zostały one jednak ograniczone decyzjami Wojewody Śląskiego z marca i października ubiegłego roku. – Aktualnie Straż Miejska w Jaworznie wykonuje kontrole na zgłoszenie telefoniczne, w związku z pismami od mieszkańców oraz w wypadku ogłoszenia na terenie miasta II lub III poziomu Planu działań krótkoterminowych (tzw. alarmu smogowego) – wyjaśniają strażnicy.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 5-2021

Najnowsze

To Top