Województwo śląskie

Jaworznianie w Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Wiele osób niepełnosprawnych stara się – mimo licznych trudności – działać dla dobra społeczeństwa. Z myślą o nich Zarząd Województwa Śląskiego powołał nowy organ – Sejmik Osób Niepełnosprawnych, w skład którego weszli także mieszkańcy Jaworzna.

Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego ma docelowo zajmować się poszerzaniem wiedzy o sytuacji i problemach osób z niepełnosprawnościami, integracji środowiska oraz wsparciem dla potrzebujących. Na początku roku trwał nabór kandydatów do zasiadania w Sejmiku. Ostatecznie wyłoniono 35 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkowie Sejmiku mają za zadanie doradzać organom Samorządu Województwa Śląskiego w sprawach związanych z osobami niepełnosprawnymi. Członkowie sejmiku mogą m.in. wnioskować o wprowadzenie określonych rozwiązań i brać udział w planowaniu przedsięwzięć w taki sposób, aby były one przyjazne osobom niepełnosprawnym. Wśród członków znalazło się także dwoje jaworznian – Liliana HusarPiotr Czarnota.

Liliana Husar na co dzień działa w ramach Stowarzyszenia Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej. Jaworznianka zapowiada, że podczas swojej pracy w Sejmiku będzie chciała zwrócić szczególną uwagę na rolę i dostęp do kompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych. Dzięki odpowiedniej rehabilitacji dzieci niepełnosprawne mogą potem radzić sobie lepiej w społeczeństwie, a ich deficyty wcale nie muszą być przeszkodą w prowadzeniu jak najbardziej normalnego i szczęśliwego życia. Drugim przedstawicielem Sejmiku związanym z naszym miastem jest Piotr Czarnota, który na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Mieszkający obecnie w Katowicach jaworznianin już od lat zwraca uwagę m.in. na kwestie dostępności transportu komunikacyjnego. Obecnie pełni funkcję eksperta Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych ds. Transportu, a niedawno został pełnomocnikiem dyrektora ds. dostępności Zamku Królewskiego na Wawelu, zamku w Pieskowej Skale i dworu w Stryszowie. Dzięki pracy w Sejmiku jego działania będą miały jeszcze większą siłę przebicia i na pewno pozwolą na to, by osoby niepełnosprawne ruchowo mogły sprawniej poruszać się po regionie.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 5-2021

Najnowsze

To Top