Biznes - inwestycje

Estakada w Byczynie coraz bliżej

Dwanaście firm złożyło swoje oferty w przetargu na budowę nowej estakady w Byczynie. Wykonawcę poznamy po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych ofert.

Budowa nowej estakady i przebudowa układu drogowego w Byczynie to jedna z największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji, które w najbliższych latach będą realizowane na terenie Jaworzna. Przetarg na budowę wzbudził spore zainteresowanie, a dwanaście firm zdecydowało się złożyć swoje oferty. Jak się okazało rozrzut cen był dość duży, ale średnio oscylował w okolicach 40 milionów złotych. Najtańszą ofertę złożyła firma Banimex, która wyceniła prace na 35 566 918,65 zł. Banimex w przeszłości zbudował w Jaworznie kładkę w Geosferze i obiekty mostowe Velostrady. Oferty teraz przejdą jeszcze ocenę merytoryczną. Zwycięzca przetargu będzie miał ten i przyszły rok na gruntowne przebudowanie centrum Byczyny.

Nowa droga swój początek będzie miała w rejonie ul. Por. Władysława Barana. Dotychczasowy ślad DK 79 zostanie przesunięty w kierunku północnym, by powrócić na stary ślad w obrębie przysiółka Koszówki. Następnie w obrębie ul. Hallera i Nauczycielskiej zaprojektowano połączenie starego i nowego śladu DK79 wraz ze stworzeniem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przekroczenie ul. Gwardzistów i potoku Byczynki możliwe będzie poprzez wykonanie wiaduktu drogowego, przez który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem Byczynka i ul. Gwardzistów. Wiadukt ma docelowo mieć pięć przęseł i długość ponad 120 m. Przy wiadukcie powstaną także nowe chodniki, które od jezdni oddzielać będą stalowe bariery. Obecny przebieg drogi także zostanie zmodernizowany. Centrum Byczyny zostanie częściowo skameralizowane, a przystanki zostaną przeniesione bliżej Rynku. Na miejscu powstaną także nowe miejsca parkingowe, zwiększy się też ilość miejsc zielonych. W ramach inwestycji trzeba będzie wyburzyć 17 obiektów, w tym także dotychczasowe domy mieszkalne. Wydano już dla nich stosowne decyzje wywłaszczające i odszkodowawcze. Na całej długości wzdłuż nowej drogi powstaną ekrany akustyczne, które zdecydowanie zmniejszą hałas w tej okolicy.

Koszty całej inwestycji, szacowane były na około 57 milionów złotych. Miasto pozyskało 30 milionów złotych dotacji celowej na wykonanie tego zadania.

Najnowsze

To Top