Z miasta

Nowy model JBO przyjęty

W nowej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy będą mieli możliwość zagłosowania na dwa projekty. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przegłosowane zostały zmiany do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z JBO.

Jaworznicki Budżet Obywatelski już od kilku lat zmienia miasto, a mieszkańcy przyzwyczaili się, że swoimi głosami mogą decydować o tym, co w mieście będzie realizowane. Wiemy już, jak wyglądać będzie dziewiąta edycja JBO. Radni przyjęli projekt zmian w uchwale poświęconej budżetowi partycypacyjnemu. W porównaniu do poprzednich lat wprowadzono pewne korekty, które pozwolą głosującym na większy wybór. Po przeanalizowaniu uwag mieszkańców zdecydowano, że tym razem mieszkańcy będą mogli zagłosować na dwa projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie w ramach JBO 2022, niezależnie od podziału puli. Co ważne – głosować będzie można tylko raz – a podczas głosowania trzeba będzie od razu zdecydować, czy wybieramy tylko jedno zadanie, czy też na dwa. W przypadku wielokrotnej próby głosowania lub wskazania więcej niż dwóch zadań w obrębie karty do głosowania głos będzie uznany za nieważny.

Uchwała przegłosowana przez radnych wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Na jej podstawie w kwietniu zostanie wydane zarządzenie określające wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego. Projekt zarządzenia jest już gotowy i czeka tylko na dopełnienie formalności. Określa też wstępny harmonogram JBO 2022. Najprawdopodobniej w maju mieszkańcy będą mogli zgłaszać swojej propozycje zadań do realizacji. Po weryfikacji zgłoszonych wniosków głosowanie powinno ruszyć 26 lipca i potrwa do 16 sierpnia. Głosować będzie można, podobnie jak w minionych latach, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Mieszkańcy do rozdysponowania będą mieli środki w wysokości 3 200 000 zł, które podzielone będą na dwie pule. W ramach pierwszej puli do rozdysponowania będzie 1 800 000 zł, które będzie można przeznaczyć na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne o wartości powyżej 200 000 zł. Druga pula o wartości 1 400 000 zł przeznaczona będzie na realizację mniejszych zadań publicznych. Z tego milion złotych będzie przeznaczony na zadania o wartości do 200 000 zł. Pozostałe 400 000 zł będzie można przeznaczyć na zadania do 80 000 zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów, które w minionych latach powstały w ramach JBO. Dodatkowo określono też limit dotyczący zadań nieinwestycyjnych, których maksymalna wartość nie może przekroczyć 200 000 zł.

Gdy tylko przepisy wejdą w życie, ruszą konsultacje z mieszkańcami, a także kampania informacyjna. Wyniki głosowania powinniśmy poznać na jesień.

Najnowsze

To Top