Z miasta

Ruszył Spis Powszechny

W czwartek (1 kwietnia) ruszył Narodowy Spis Powszechny. Obywatele mogą spisać się już drogą elektroniczną. Do części mieszkań zapukają także rachmistrze spisowi.

Spis powszechny przeprowadzany jest raz na dziesięć lat przez Główny Urząd Statystyczny. Ostatni odbywał się w 2011 r. W tym roku ponownie trzeba będzie więc dopełnić tego obowiązku. Tegoroczny spis powszechny wystartował 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca. Jest obowiązkowy dla obywateli, a odmowa uczestnictwa w spisie grozi wysoką grzywną.

Spis ludności to praktyka stosowania na świecie praktycznie od starożytności. Jest to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Wszystkie spisy odbywające się na świecie są realizowane zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Ich wyniki mają wpływ na wiele kwestii. Na przykład w Unii Europejskiej spisy pozwalają określić liczbę mieszkańców danych krajów a to realnie przekłada się na dotacje unijne czy liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

W Polsce obowiązkiem spisowym objęte są osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Narodowy Spis Powszechny ruszył 1 kwietnia. W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczny spis powszechny odbywać będzie się głównie przez internet. – Wkładamy ogromny wysiłek w bezpieczne przeprowadzenie spisu w czasie pandemii – zapewnia nas Ewa Bolesławska z GUS. – Podstawową metodą będzie wejście bezpośrednio na stronę spisu lub pośrednio poprzez stronę GUS i wypełnienie formularza spisowego w internecie – wyjaśnia. Na stronie internetowej spis.gov.pl dostępny jest już kwestionariusz, który po zalogowaniu można wypełnić. Oprócz danych osobowych w spisie konieczne będzie przedstawienie wielu informacji w kwestiach mieszkaniowych, ekonomicznych i rodzinnych.

Z osobami, które nie dokonają samospisu internetowego kontaktować się będą rachmistrzowie. – Rachmistrzowie będą się kontaktowali bezpośrednio z osobami, które nie spiszą się innymi metodami przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego – wyjaśnia Ewa Bolesławska. – Zostaną w pełni zabezpieczeni odpowiednimi środkami ochrony osobistej, niemniej możliwość prowadzenia wywiadów bezpośrednich rozważana będzie tylko w szczególnych przypadkach i okolicznościach – dodaje.

GUS planuje uruchomić też specjalną infolinię spisową. Pod numerem (22) 279 99 99 spisać się będą mogły wszystkie osoby, które nie skorzystają z drogi internetowej.

Najnowsze

To Top