Z miasta

Miasto rozdaje budki dla jerzyków

Jaworzno rozda mieszkańcom 50 budek lęgowych dla jerzyków. Urząd Miejski w ten sposób chce wspierać populację tych niezwykle pożytecznych ptaków, które skutecznie walczą z owadami takimi jak komary.

Jerzyki są wyjątkowym gatunkiem ptaków i idealnym sąsiadem dla ludzi. To najprawdziwsza broń biologiczna przeciwko komarom – jednego dnia jerzyk potrafi zjeść nawet do 4 tysięcy owadów w tym komarów. Jerzyki w miastach mogą skutecznie zastępować opryski chemiczne, które degradują środowisko i zabijają pożyteczne owady takie jak pszczoły.

Wiele gatunków ptaków zaaklimatyzowało się w miastach przystosowując się do środowiska zmienionego przez człowieka, zakładając gniazda we wszystkich dostępnych miastach. Należy jednak pamiętać, że wszystkie one pełnią określone funkcje w złożonym ekosystemie miasta, przyczyniając się do podniesienia jakości życia człowieka, poprzez np. ograniczanie ilości uciążliwych owadów czy zjadanie padliny.

Na ilość miejsc, które ptaki mogą wykorzystać na założenie gniazda, negatywny wpływ mają często pozytywne dla klimatu i środowiska prace związane z termomodernizacją budynków. W trakcie tych prac likwiduje się wszelkie szpary, wgłębienia, które dawniej ptaki wykorzystywały na gniazda. Przyczyniło się to w sposób widoczny do zmniejszenia populacji wielu gatunków ptaków w szczególności jerzyków – (niewielkich ptaków o ciemnym ubarwieniu, sylwetką przypominające jaskółki), które maja bardzo specyficzne wymagania dla miejsca, w którym mogą założyć gniazda – ptaki te są są związane głównie z wysokimi budynkami, do których przeniosły się ze swoich pierwotnych siedlisk w skalistych górach.

Większą część życia jerzyki spędzają w locie. W powietrzu zbierają pożywienie i materiał na gniazdo, piją krople deszczu i śpią, szybując z wiatrem na dużej wysokości. Mogą pozostawać w locie bez przerwy przez 2 do 3 lat. Lądują przede wszystkim podczas okresu lęgowego, budując gniazdo i karmiąc pisklęta.

Urząd Miejski w Jaworznie, by pomóc jerzykom zakupił 50 budek lęgowych, które zostaną rozdane mieszkańcom. Oferta skierowana jest osób zamieszkujących głównie w wysokich budynkach wielorodzinnych gdzie jerzyki występują (w Jaworznie to głównie Podłęże, Podwale, Osiedle Stałe, Gigant) – budki można zainstalować np. na balkonach. Montaż budki będzie po stronie mieszkańca więc wymagana jest pewna wiedza techniczna – budkę lęgową należy umieścić powyżej drugiego piętra, w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny niczym nieograniczony dolot. Należy unikać południowej wystawy, aby budka się nie przegrzewała. Jerzyki często gniazdują w koloniach, dlatego można powiesić dla nich kilka budek obok siebie.

Osoby chętne do otrzymania takiej budki powinny zgłosić się telefonicznie pod numer 32 618 17 73, gdzie zostaną ustalone warunki ich przekazania (uwzględniając obostrzenia związane z pandemią).

Najnowsze

To Top