Biznes - inwestycje

Izera wkracza na nowy etap

Sporo dzieje się ostatnio w sprawie budowy fabryki polskich samochodów elektrycznych marki Izera. Państwo zdecydowało się przejąć spółkę i przejąć kontrolę nad produkcją, a w Jaworznie trwają przygotowania terenu pod budowę.

Fabryka Izery, a także park maszynowy, który ma powstać w jej pobliżu, to zdecydowanie największa inwestycja, jaka w najbliższych latach ma być realizowana na terenie Jaworzna. Prace nad budową fabryki powinny ruszyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale do rozwiązania pozostało jeszcze kilka kwestii. – Zgodnie z założeniami memorandum z dnia 15 grudnia podpisanego przez Ministerstwo Klimatu, ElectroMobility Poland, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, miasto Jaworzno i Lasy Państwowe, strony pracują nad przygotowaniem terenu do rozpoczęcia inwestycji. Teren przeznaczony pod budowę fabryki Izery ma powierzchnię ok. 118 ha, z czego około 70 proc. stanowią zadrzewienia i zakrzaczenia. W przeszłości był to obszar intensywnej działalności przemysłowej, a kilkudziesięcioletni proces jego rekultywacji w kierunku leśnym nie zakończył się sukcesem – mówi Paweł Tomaszek, dyrektor ds. komunikacji i rozwoju biznesu spółki ElectroMobility Poland.

Ministerstwo daje zielone światło

Ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że Lasy Państwowe przeciwne są wycince lasu, który pokrywa większą część tego terenu. Faktycznie, opierając się na opinii od Nadleśnictwa Chrzanów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach negatywnie zaopiniowała plan zagospodarowania przestrzennego kompleksu jaworznickich terenów zmieniających funkcje na przemysłowo-usługowe. To jednak nie zamyka drogi do przekształcenia tego terenu, a ostatecznie zdanie w tej kwestii będzie miało Ministerstwo Klimatu. – Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych podpisywał memorandum, w którym była mowa o lokalizacji fabryki Izery na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego przy ul. Wojska Polskiego. Byłoby niedorzecznością twierdzenie, że z jednej strony podpisuje się pod tym memorandum, a z drugiej przeciwko temu protestuje. Negatywna opinia Lasów Państwowych, dotycząca projektu plan zagospodarowania przestrzennego wynika niestety z takich regulacji, w jakich Lasy obecnie tkwią – zauważa Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. Miasto liczyło, że ministerstwo ostatecznie da zielone światło dla całego projektu i faktycznie po świętach do Urzędu Miejskiego wpłynęła pozytywna decyzja. – Z satysfakcją potwierdzam, że do Urzędu Miasta wpłynęła stosowna decyzja Ministra Klimatu i Środowiska o przeznaczeniu gruntów przy ul. Wojska Polskiego na cele nieleśne. To pozwala nam na dalszą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i umiejscowienie dużej strefy przemysłowej w Jaworznie. Po komunikacie Ministerstwa, powstanie fabryki Izery w Jaworznie jest jeszcze bliższe – informuje prezydent Silbert. W rozmowie, jaka ukazała się na łamach Pulsu Biznesu, minister Michał Kurtyka podkreślał znaczenie całej inwestycji dla regionu. – Rozważaliśmy racje wszystkich stron i ostatecznie przychyliliśmy się do wniosku prezydenta Jaworzna. Teraz prezydent może wydać decyzję o przeznaczeniu tego terenu pod działalność produkcyjno-usługową – przyznał minister. Strona rządowa chciałaby, żeby inwestycja mogła ruszyć jak najszybciej.

Teren, na którym ma powstać fabryka Izery i otaczająca ją strefa przemysłowa, już dawno została wyznaczona przez miasto na tego typu inwestycje. Na tym obszarze rekultywacja nie powiodła się w pełni. Funkcjonujący tam las jest mocno zdegradowany, drzewa są uszkodzone, a wiele choruje. Na wybranym terenie, ani w jego sąsiedztwie nie ma żadnych form ochrony przyrody. Dzięki decyzji Ministerstwa Klimatu odlesienie i przygotowanie terenu pod budowę fabryki staje się możliwe.

Państwo przejmuje kontrolę nad Izerą

Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, państwo planuje przejąć kontrolę nad spółką ElectroMobility Poland, która odpowiada za powstanie marki Izery. Zdaniem ministra Kurtyki, taka duża inwestycja powinna być wspierana ze środków publicznych. Na ten moment nie wiadomo jeszcze w jaki sposób miałoby nastąpić przejęcie. Prawdopodobnie Skarb Państwa wykupi sto procent udziałów w spółce. Taki sam wariant ostatnio realizowany był w odniesieniu do budowy elektrowni atomowej. Końcem marca Skarb Państwa odkupił za ponad pół miliarda złotych wszystkie udziały w spółce PGE EJ1. W przypadku ElectroMobility Poland cała operacja też jest możliwa. Obecnie udziały w EMP mają cztery spółki – PGE, Enea, Tauron i Energa. Zakup udziałów przez państwo nie byłby więc niczym zaskakującym. Takie wsparcie dla spółki ze środków państwowych jest konieczne, cała inwestycja może bowiem pochłonąć nawet 5 miliardów złotych. Jak dotychczas nie udało się znaleźć partnerów biznesowych, którzy byliby skłonni zaryzykować aż tak duże środki. Dla Polski tymczasem to jedna ze strategicznych inwestycji i rząd nie ukrywa, że zamierza mocno wspierać rozwój elektromobilności, w oparciu o krajową markę samochodów.

Według wstępnych założeń budowa fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie powinna ruszyć w trzecim kwartale 2021 roku. Pierwsze auta wyjechać z niej mają trzy lata później. Szacuje się, że przy produkcji jaworznickich elektryków pracę znajdzie kilkanaście tysięcy osób. Sama fabryka ma zatrudniać około 3 tysiące osób, a kolejne 12 tysięcy powinno znaleźć pracę w parku maszynowym u podwykonawców i partnerów Izery.

Najnowsze

To Top