Z miasta

Jaworznianie uczcili ofiary Katynia

W tym roku mija już 81 lat od Zbrodni Katyńskiej. Pamięć ofiar tych tragicznych dni uczczono w Jaworznie przy tablicy pamiątkowej Dębu Pamięci.

Chociaż od drugiej wojny światowej minęło już wiele lat, to pamięć o zbrodniach z tamtego okresu pozostaje wciąż żywa. Jaworznianie co roku w kwietniu upamiętniają ofiary Zbrodni Katyńskiej. Kwiaty pod Dębem Pamięci złożyli tym razem w imieniu mieszkańców przedstawiciele władz miasta i lokalnych organizacji: Ewa Sidełko-Paleczny – sekretarz miasta, Łukasz Curyło – prezes stowarzyszenia „Przyjaźń Jaworznicka”, Dariusz Starzycki – wicemarszałek województwa śląskiego, radny Dawid Domagalski, a także członkowie Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Oddział Jaworzno.

Na pamiątkowej tablicy „Dębu Pamięci”, którą odsłonięto 17 września 2010 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka, znajdują się nazwiska czternastu jaworznian – ofiar zbrodni katyńskiej, które zostały zgładzone bez procesów i wyroków.

Zbrodnia Katyńska to wymordowanie w 1940 roku blisko 22 tysięcy obywateli polskich – oficerów Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz więźniów trzymanych w licznych więzieniach NKWD od Tarnopola, Stanisławowa, Lwowa, Drohobycza aż po Grodno, Wilejkę, Berezwecz i Mińsk.

Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz. 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne WKP(b) podjęło tę uchwałę na podstawie pisma, które ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Stalina.

3 kwietnia 1940 r. rozpoczęto likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych sześć tygodni Polacy wywożeni byli z obozów grupami do miejsc kaźni i likwidowani strzałem w tył głowy. W Katyniu zginęła elita społeczna i intelektualna II Rzeczpospolitej. Znaleźli się wśród nich powołani do wojska inżynierowie, poeci, lekarze i dziennikarze.

Foto: UM Jaworzno

Najnowsze

To Top