Bezpieczeństwo

Mobilne Centrum Monitoringu w walce z piratami drogowymi

Policjanci z jaworznickiej drogówki korzystają z pojazdu, który najprościej nazwać można mobilnym centrum monitoringu. Kilka kamer daje możliwość bardzo dokładnej obserwacji wybranego terenu, czy też odcinka drogi. Prowadzone od rana działania z wykorzystaniem tego pojazdu pokazują, że nie wszyscy użytkownicy dróg stosują się do przepisów kodeksu drogowego.

Policjanci, aby osiągnąć cel w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach, wykorzystują w swojej pracy wiele urządzeń technicznych. Jednym z nich jest Ruchome Stanowisko Dowodzenia, w skrócie RSD. RSD to samochód wyposażony w kamery, umożliwiające monitoring różnych miejsc. Policjanci drogówki wykorzystują go najczęściej do nadzoru dróg, na których nader często dochodzi do łamania przepisów przez uczestników ruchu. Piesi, rowerzyści, czy kierujący, niezważający na obowiązujące regulacje prawne, powinni liczyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Utrwalony przez RSD obraz dokumentuje popełnione wykroczenia, będąc równocześnie bezdyskusyjnym dowodem karygodnego zachowania sprawców. Prowadzone od rana działania na terenie Jaworzna z wykorzystaniem tego pojazdu pokazują, że nie wszyscy użytkownicy dróg stosują się do przepisów kodeksu drogowego.

Źródło: KMP w Jaworznie

Najnowsze

To Top