Biznes - inwestycje

Kolejna firma zainwestuje w Jaworznie!

Dzięki współpracy Jaworzna z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w naszym mieście pojawi się kolejny inwestor. Firmę Krantrak-Hiab Śląsk zakupiła gminną działkę inwestycyjną w Strefie Przemysłowej II, gdzie powstanie nowy zakład montażowy.

Na obszarze o powierzchni 8.000 m2, powstanie autoryzowany zakład prowadzący montaż oraz pełen serwis urządzeń przeładunkowych koncernu Cargotec (żurawi, podnośników, podestów) na podwoziach ciężarówek. – Nasze plany obejmują wybudowanie nowej siedziby firmy i w nowym miejscu rozszerzenie zakresu działalności o zabudowy urządzeń na podwoziach samochodów ciężarowych. Obecnie posiadamy status mikroprzedsiębiorstwa i zatrudniamy 10 osób. Po rozbudowaniu zakładu planujemy wzrost zatrudnienia proporcjonalnie do potrzeb związanych z nowym, szerszym zakresem działalności – zapowiada Piotr Płonka, właściciel firmy Krantrak-Hiab Śląsk.

Na działce w jaworznickiej Strefie Przemysłowej II przy ul. Lema już wkrótce stanie hala produkcyjno-usługowa o powierzchni ok. 1000 m2, wraz z częścią administracyjno-biurową, socjalną i magazynową. W obiekcie przewidziano zastosowanie systemów odzysku wody deszczowej oraz wykorzystywania energii słonecznej. Obok hali zabudowany zostanie spory plac manewrowy do prowadzenia testów pojazdów samowyładowczych. Każde z urządzeń typu HDS przed dopuszczeniem do eksploatacji objęte jest bowiem procedurą uzyskania stosownej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego. Firma Krantrak-Hiab Śląsk ściśle współpracuje w tym zakresie z UDT.

– Serwisujemy między innymi żurawie hydrauliczne, żurawie leśne, hakowce i bramowce czy podesty załadunkowe. Jesteśmy przedstawicielem renomowanego, skandynawskiego koncernu Cargotec. Obsługujemy klientów nie tylko z województwa śląskiego, ale również z Małopolski, stąd lokalizacja w Jaworznie jest dla nas bardzo korzystna. W nowej siedzibie oprócz usług serwisowych zaoferujemy profesjonalny montaż urządzeń przeładunkowych na podwoziach samochodów – mówi Piotr Płonka.

Jaworzno od dłuższego czasu współpracuje blisko z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie pozyskiwania inwestorów i aktywizacji terenów przemysłowych. Dzięki temu kolejne firmy decydują się inwestować w nowe zakłady na terenie miasta. Inwestor uzyskał decyzję KSSE o wsparciu swojej działalności dnia 6 listopada 2020 roku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Natomiast przetarg dla nowego mikroprzedsiębiorcy został rozstrzygnięty w tym roku 8 marca. Planowane nakłady inwestycyjne firmy to 3,6 mln zł, inwestor planuje również zwiększyć zatrudnienie w nowym zakładzie do co najmniej 11 osób.

– Pierwsze rozmowy z inwestorem były przeprowadzone w połowie 2018 roku, negocjacje nabrały tempa w 2020, czego skutkiem było wydanie pod koniec roku decyzji o wsparciu nowego projektu inwestycyjnego. Finalnym efektem bardzo dobrej współpracy z właścicielem firmy Panem Piotrem Płonką, jak również z Gminą Jaworzno jest zakup przez Krantrak nieruchomości w Jaworznie na terenach inwestycyjnych stanowiących ofertę Katowickiej SSE. Warto zaznaczyć, że jest to pierwszy inwestor w Jaworznie pozyskany przez KSSE na mocy obowiązującej umowy o współpracy z Miastem Jaworzno – podkreśla dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Paweł Silbert, prezydent Jaworzna:

Miło mi powitać w Jaworznie nowego inwestora, który wybuduje u nas zakład produkcyjny wraz z nową siedzibą firmy. Współpracujemy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną nie tylko w zakresie projektów o strategicznym znaczeniu dla regionu i kraju, do których zalicza się lokalizacja fabryki Izery i utworzenie dużego obszaru inwestycyjnego w naszym mieście. Równie ważne jest dla nas stworzenie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji dobrych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, działających w różnorodnych branżach. Oferujemy im i w przyszłości będziemy nadal oferować optymalne pod względem lokalizacji, wielkości i dostępu do sieci działki o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym, a wsparcie i doświadczenie KSSE znacząco ułatwi proces inwestycyjny.

Najnowsze

To Top