Biznes - inwestycje

Ruszają kolejne remonty dróg

Ulica Grunwaldzka w najbliższym czasie zostanie mocno przebudowana. Już w poniedziałek (17 maja) ruszy pierwszy etap prac, który obejmie m.in. przebudowę ulicy Piekarskiej.

Miasto od lat stopniowo remontuje i przebudowuje kolejne fragmenty ulicy Grunwaldzkiej, która biegnie przez dużą część miasta. Tym razem przyszła pora na przebudowę odcinka między Centrum a Pechnikiem. Jeszcze w ubiegłym roku podpisana została umowa na wykonanie całej inwestycji i od tego momentu trwały przygotowania do jej realizacji. – Zakres zadania obejmuje przebudowę geometrii ulicy, w celu przepisowego dostosowania jej dla ruchu pieszo-rowerowego – wyjaśnia Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich. – Główne elementy robót to m.in. przebudowa infrastruktury podziemnej, przebudowa jezdni, chodników oraz zjazdów i zatok autobusowych. Ważnym elementem inwestycji będzie dostosowanie organizacji ruchu na tym fragmencie ulicy dla coraz popularniejszego w naszym mieście ruchu rowerowego – dodaje.

Piekarska na początek

Cała inwestycja dotyczy nie tylko ulicy Grunwaldzkiej, ale też odchodzącej od niej ulicy Piekarskiej. W pierwszym etapie, który ruszy 17 maja, prace toczyć się będą właśnie na ulicy Piekarskiej. Na odcinku między ulicami Działkową a Wiejską wymieniony zostanie asfalt. W ramach zadania powstanie również 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ul. Bogusławskiego oraz zatoka manewrowa dla autobusów. Zgodnie z harmonogramem prace ruszą 17 maja, następnie od 31 maja powstanie zatoka manewrowa i miejsca postojowe, a w drugiej połowie czerwca ułożona zostanie nawierzchnia ścieralna. O ile pogoda nie pokrzyżuje planów wykonawcy, to do końca czerwca pierwszy etap przebudowy powinien zostać zakończony. W piątek (14 maja) od godziny 9:00 w tej okolicy wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Lato na Grunwaldzkiej

Po zakończeniu pierwszego etapu prac, latem roboty przeniosą się już bezpośrednio na ulicę Grunwaldzką – na odcinek od ronda przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada aż do ul. Kolejowej. Zakres tej przebudowy jest bardziej złożony i wiąże się z przebudową uzbrojenia podziemnego. Założeniem projektu jest budowa jednostronnych ciągów rowerowych w obydwu kierunkach ulicy. Ciągi te mają połączyć istniejące ścieżki rowerowe na rondzie przy ul. 11 Listopada z Velostradą. W zakresie zadania jest także m.in. budowa sieci podziemnych, przebudowa jezdni, chodników i wjazdów oraz zatok autobusowych, które – po modernizacji – będą zapewniały pasażerom komunikacji miejskiej większy komfort wsiadania i wysiadania z nowych przystanków autobusowych. Zmianie ulegnie także geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z Kolejową.

Według planu prace na ul. Grunwaldzkiej potrwają z różną intensywnością do końca 2022 roku. Cały czas w tym rejonie można spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu, ale wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu na tej ulicy oraz zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji.

Wartość robót projektowych i budowlanych zgodnie z podpisaną umową to kwota w wysokości 4.988.920,20 zł. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, jest firma Hucz Sp. z o.o. SK z Boronowa. Zadanie jest współfinansowane przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., w zakresie modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na realizację tego zadania, w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, nasze miasto pozyskało 1 600 000 zł.

Najnowsze

To Top