Edukacja

Jaworznickie szkoły ponadpodstawowe zapraszają!

Kończysz szkołę podstawową i nie wiesz jaka szkoła będzie dla Ciebie najlepsza? Chcesz pomóc swojemu dziecku w wyborze najlepszej, dalszej drogi edukacyjnej? Właśnie dla takich osób jak Ty przygotowaliśmy ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w mieście.

Zapraszamy do wyboru bogatej oferty jaworznickich szkół średnich!

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie

Ul. Licealna 3, 43-600 Jaworzno, telefon: 32 616 38 46, e-mail: sekretariat@lo1.jaworzno.edu.pl
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie http://www.1lo.jaworzno.pl

Kierunki kształcenia:

 • 1A – biologiczno-chemiczna
  Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, do wyboru: język angielski, matematyka
 • 1B – grupa I – matematyczno-informatyczna
  Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, do wyboru: geografia, fizyka
 • 1B – grupa II – humanistyczna
  Przedmioty rozszerzone: .wiedza o społeczeństwie, język polski, do wyboru: geografia, historia.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Czesława Miłosza w Jaworznie

Ul. Marii Skłodowskiej Curie 6, 43-600 Jaworzno, e-mail: lo2@jaworzno.edu.pl, tel. 32 762 93 68
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie http://www.lo2.jaworzno.edu.pl

Kierunki kształcenia:

 • ODDZIAŁ A
  Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka lub geografia
 • ODDZIAŁ B1
  Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
 • ODDZIAŁ B2
  Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

III Liceum Ogólnokształcące
im. Orła Białego w Jaworznie

Ul. Towarowa 61, 43-609 Jaworzno, telefon: 32 616 51 49, e-mail: sekretariat@zso.jaworzno.edu.pl
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.lo3.jaworzno.edu.pl

Kierunki kształcenia:

 • Klasa A klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
  Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski na poziomie dwujęzycznym
 • Klasa B1 klasa ogólna
  Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.
 • Klasa B2 – klasa ogólna
  Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
 • Klasa C klasa o profilu CYBERBEZPIECZEŃSTWO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE – „CYBER.MIL z klasą”
  Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
w Jaworznie

Ul. Inwalidów Wojennych 16, 43-600 Jaworzno, tel. 32 762 93 84, e-mail:sekretariat@zsp2.jaworzno.edu.pl
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.zsp2.jaworzno.pl

Technikum nr 2

 • Technik informatyk, grupy: e-sport i cyberbezpieczeństwo (matematyka i fizyka)
 • Technik handlowiec, grupa: e-handel (matematyka, geografia)
 • Technik logistyk, grupy mundurowe i Oddziałów Przygotowania Wojskowego (matematyka, geografia)
 • Technik transportu kolejowego (matematyka, fizyka)
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (geografia, fizyka)
 • Technik ochrony środowiska (geografia)

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2

 • Klasy wielozawodowe

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3
im. Jana Pawła II w Jaworznie

Ul. Północna 9a, 43-600 Jaworzno, tel. 32 616 79 91, e-mail: sekretariat@zsp3.jaworzno.edu.pl
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:
https://zsp3.jaworzno.edu.pl/rekrutacja/kierunki-ksztalcenia/

TECHNIKUM

 • Technik usług fryzjerskich
  Przedmioty w zakresie rozszerzonym (do wyboru 1 przedmiot): chemia, fizyka, geografia. Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski
 • Technik budownictwa
  Przedmioty w zakresie rozszerzonym (do wyboru 1 przedmiot): chemia, fizyka, geografia. Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski
 • Technik pojazdów samochodowych
  Przedmioty w zakresie rozszerzonym (do wyboru 1 przedmiot): chemia, fizyka, geografia. Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski
 • Technik mechanik
  Przedmioty w zakresie rozszerzonym (do wyboru 1 przedmiot): chemia, fizyka, geografia. Języki obce: angielski (kontynuacja), niemiecki lub rosyjski

Szkoła Branżowa

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 – 1 oddział wielozawodowy.
W ramach oddziału będzie realizowany nabór w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • fryzjer
  sprzedawca
 • pozostałe: elektryk, piekarz, kucharz, cukiernik, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, elektromechanik, ślusarz, murarz-tynkarz, elektromechanik pojazdów samochodowych i inne

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. Królowej Jadwigi w Jaworznie

Ul. Armii Krajowej 5, 43-600 Jaworzno, tel. 32 762 93 89, adres mail: sekretariat@zsp4.jaworzno.edu.pl
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie https://zsp4.jaworzno.edu.pl/

Kierunki kształcenia:

 • technik ekonomista (przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym – matematyka),
 • technik organizacji turystyki (przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym – geografia),
 • technik hotelarstwa (przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym – język angielski),
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym – biologia).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

Ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno, e-mail: sekretariat@ckziu.jaworzno.pl, tel.32 762 91 00
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.ckziu.jaworzno.pl

W CKZiU funkcjonują:

 • Technikum nr 5,
 • Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego
 • Technikum Energetyczne

W ofercie znajduje się 10 zawodów:

 • Technik automatyk,
 • Technik elektryk
 • Technik fotografii i multimediów,
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • Technik mechatronik
 • Technik programista
 • Technik mechatronik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Jana Pawła II w Jaworznie

Ul. Wolności 11, 43-600 Jaworzno, tel. 32 762 91 45, e-mail: sekretariat@sosw.jaworzno.edu.pl
Adres strony internetowej: www.sosw.jaworzno.edu.pl

Najnowsze

To Top