Z miasta

Prezydent Silbert wyróżniony

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert za swoją długoletnią pracę na rzecz samorządu został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W poniedziałek (28 czerwca) w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych 21 samorządowcom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności naukowej, charytatywnej i w pracy zawodowej. W gronie wyróżnionych znalazł się także prezydent Jaworzna Paweł Silbert, którego prezydent Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. – Na co dzień jesteście autorytetami, osobami, na które opinia publiczna zwraca szczególną uwagę, patrzy jak pracujecie, co robicie, jakie dokonania na rzecz mieszkańców zostały zrealizowane. To jest ogromna odpowiedzialność za losy naszych małych ojczyzn, naszych społeczności lokalnych, za rozwój gmin, powiatów, miast i całego województwa śląskiego – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek. – Bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję za to wszystko, co robicie i proszę nie ustawajcie. Noście dumnie to odznaczenie i żeby było ono dla Was inspiracją do dalszej aktywności, dalszego działania – dodał.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski to nie pierwsze odznaczenie przyznane prezydentowi Jaworzno. Paweł Silbert w 2011 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2015 roku Złotym Krzyżem Zasługi. – Pełniąc funkcję publiczną Pan Paweł Silbert zawsze kieruje się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy Jaworzno, a głównym jego celem jest służyć zaspokajaniu jej potrzeb w różnych dziedzinach życia. Ciągle stawia nowe wyzwania i skutecznie je realizuje angażując się przy tym osobiście. Aktywna postawa i determinacja Pana Pawła Silberta często prowadzi do podejmowania czynności przekraczających zakres jego zwykłych obowiązków, by przyniosły znaczną korzyść obywatelom. Ponadto Pan Paweł Silbert postępuje zawsze w sposób sprzyjający umacnianiu praworządności i zaufania do organów samorządowych, a także kreowaniu i utrwalaniu dobrego imienia Urzędu – czytamy w uzasadnieniu wniosku o nadanie Orderu.

Order Odrodzenia Polski ustanowiony w 1921 roku nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Najnowsze

To Top