Biznes - inwestycje

Unijne wsparcie na nowe autobusy

Ponad 39 milionów dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej otrzymała Gmina Miasta Jaworzna. W ramach realizowanego projektu nasze miasto zyskało 20 nowoczesnych autobusów elektrycznych, a także nowe stacje ładowania dla elektrobusów.

Jaworzno już od dawna stawia odważnie na elektromobilność. Komunikacja miejska w dużej mierze opiera się na nowoczesnych i ekologicznych elektrycznych autobusach. Flota PKM Jaworzno jest na bieżąco uzupełniania, co jest możliwe także dzięki wsparciu ze strony unijnych funduszy. Ostatnio w Jaworznie realizowany jest projekt „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flota pojazdów”. W jego ramach możliwy był zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych, w tym 5 sztuk autobusów Urbino 8.9 electric (10-metrowych o łącznej pojemności pasażerskiej 275 miejsc) oraz 15 sztuk autobusów Urbino 12 electric (12-metrowych o łącznej pojemności pasażerskiej 1200 miejsc). Zdecydowanie udało się też rozwinąć infrastrukturę służącą elektrobusom. Wybudowana została stacja transformatorowa wraz z 10 ładowarkami plug-in. Poza tym, wybudowano też pięć stacji szybkiego ładowania z ładowarkami pantografowymi o mocy 180 kW. Jaworznickie autobusy mogą obecnie korzystać z sieci ładowarek umożliwiających ładowanie podczas postoju, bez konieczności zjeżdżania do zajezdni, co pozwala na optymalne wykorzystanie taboru. Nowe ładowarki zlokalizowane są na ważnych pętlach – przy ulicy Krakowskiej (3 ładowarki pantografowe), na ul. Katowickiej (1 ładowarka) oraz przy Alei Piłsudskiego na Podłężu (1 ładowarka).

Celem głównym realizowanego w mieście Projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu w systemie publicznego transportu zbiorowego w Jaworznie, poprzez wdrożenie 20 elektrycznych autobusów. Realizacja celu spowoduje wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego jako narzędzia wspierającego mobilność mieszkańców poprzez dostosowanie funkcjonalne taboru autobusowego do realizacji wysokiej jakości przewozów pasażerskich podnoszących atrakcyjność komunikacji zbiorowej w stosunku do alternatywnych form przemieszczania.

W sumie planowana całkowita wartość projektu wyniosła 57 740 685,00 zł. Z tego koszty kwalifikowane to 46 874 146,34 zł, a dofinansowanie wyniosło 39 843 024,38 zł.

Projekt „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” realizowany przez Gminę Miasta Jaworzna jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Oś Priorytetowa VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

fot. Maciej Kowal

Najnowsze

To Top