Z miasta

Wyprawka dla najmłodszych jaworznian

Jaworznianie urodzeni w 2021 roku otrzymają powitalny prezent od Prezydenta Miasta. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i wprowadzone ograniczenia sanitarne w działalności Oddziału Położniczego w jaworznickim Szpitalu, wyprawki będą wysyłane pocztą do wszystkich dzieci, które urodziły się w 2021 roku oraz zostały zameldowane w Jaworznie.

Rodzice bądź opiekunowie prawni mogą składać zgłoszenia poprzez formularz dostępny na www.um.jaworzno.pl. To nowa formuła – obowiązująca dla rodziców dzieci urodzonych od 1 maja 2021 r. – przyjęta w celu zapewnienia bezpieczeństwa, tak ważnego w czasach epidemii.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i odesłać na adres mailowy: wyprawka@um.jaworzno.pl

Formularz, w wersji wydrukowanej, będzie również dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich – przy fizycznym meldunku dziecka oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, a także w Punkcie Informacyjnym w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Uzupełniony na miejscu druk należy pozostawić u pracownika zajmującego się sprawą, następnie dokument trafi do weryfikacji i realizacji wysyłki wyprawki. Wszystko odbywa się w bezpiecznych warunkach.

Dokument zawiera zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z RODO), które to zgody są niezbędne do przygotowania i wysłania wyprawki.

Miejska wyprawka to jeden z elementów prowadzonego przez jaworznicką gminę programu „Jaworzno Wspiera Rodziny”. Od kilku lat wyprawki w Jaworznie otrzymywały dzieci urodzone w jaworznickim Szpitalu, od czerwca 2015 roku jaworznickie maluszki otrzymywały okolicznościowe body. Kolejnym krokiem było poszerzenie miejskiej wyprawki o dodatkowe przydatne i oryginalne akcesoria.

Formularz do pobrania dostępny jest na stronie www.um.jaworzno.pl

Najnowsze

To Top