Polecamy

Monika Bryl wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Monika Bryl, która w ostatnich latach pełniła funkcję Zastępcy Prezydenta Jaworzna, obejmie ważne stanowisko w regionie. Przedstawicielka jaworznickiego samorządu została Wiceprezesem – Zastępcą Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. To duże wyróżnienie dla pani prezydent, a także spora szansa dla Jaworzna, które zyska dodatkowe wsparcie.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów w 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Jak dotychczas sprowadziła do regionu ponad 450 podmiotów gospodarczych, które zainwestowały około 42 miliardy złotych, zatrudniając ponad 80 tysięcy pracowników. W 2019 roku w rankingu FDI Business Financial Times uznana została za najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, i drugą na świecie, po Dubaju.

Wspierają transformację regionu

Teraz Jaworzno będzie miało swojego człowieka w Zarządzie KSSE, co jeszcze bardziej powinno wzmocnić dobrą współpracę samorządu ze Strefą. Monika Bryl jako Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie zajmowała się m.in. wyzwaniami związanymi z transformacją i przebranżowieniem gospodarki regionu, tworzeniem kolejnych stref inwestycyjnych, wprowadzaniem nowych inwestycji w kraju i poza granicami. Nominacja na tę funkcję to również możliwe szanse dla Jaworzna związane z tworzeniem strategicznego dla regionu i kraju obszaru gospodarczego w Jaworznie i kontynuacją planowanej budowy fabryki samochodów elektrycznych Izera w naszym mieście.

Nasze miasto nawiązało współpracę z KSSE w 2019 roku i w tym czasie przyniosło to już wymierne korzyści. Dwa tereny inwestycyjne leżące na obszarze Gminy zostały już uruchomione dla nowych przedsiębiorstw, wnoszących inwestycje warte łącznie kilkadziesiąt milionów złotych, a gminie przynoszących nowe miejsca pracy, dochód ze sprzedaży gruntów i przyszłych podatków. W ubiegłym roku, z myślą o przyszłości regionu, wspólnie rozpoczęto tworzenie dużego obszaru gospodarczego, który przeznaczony byłby dla strategicznych inwestycji zastępujących dotychczasowe branże objęte transformacją energetyczną. Efektem tego działania jest powstawanie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Nowe zadania

Monika Bryl z jaworznickim samorządem związana jest od wielu lat. Od listopada 2015 roku pełniła funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta, mając bezpośredni nadzór m.in. nad obszarami zamówień publicznych, zarządzania kryzysowego, zdrowia i spraw społecznych, a także sprawowała nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem gminy. Dała się w tym czasie poznać, jako osoba niezwykle zaangażowana w życie miasta i wspierająca szczególnie potrzebujących – niepełnosprawnych, seniorów, dzieci. To z jej inicjatywy uruchomiono miejskie programy społeczne: „Jaworzno Wspiera Rodziny” i „Jaworzno Przyjazne Seniorom”. Monika Bryl zainicjowała cykl dużych wydarzeń plenerowych dla całych rodzin, takich jak „Święto Rodziny” czy „Tydzień Seniora”. – Pani Monika Bryl zaczynała pracę w naszym urzędzie jako stażystka. Szybko zauważyliśmy, że jest człowiekiem wielkich talentów i postawiliśmy na jej rozwój i późniejsze awanse. Na każdym kolejnym szczeblu dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, zorganizowana, merytoryczna i kreatywna. Do dziś miałem w niej znakomitego współpracownika. Cieszę się, że jej talent, praca i wysoki poziom kompetencji został zauważony na tak wysokim szczeblu władzy jak Pan Premier Mateusz Morawiecki i Wicepremier Jarosław Gowin, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i oczywiście Pan Prezes KSSE Janusz Michałek. Przed Panią Wiceprezes KSSE Moniką Bryl stoją nowe, niezwykle ważne zadania i możliwości, ufam że również dla naszego miasta. Nade wszystko jestem zadowolony z tego, że dobry pomysł, by dać dużą szansę Pani Monice Bryl na rozwijanie swych talentów i predyspozycji, tak pięknie zaowocował. Życzę jej dziś, by był to tylko kolejny krok w dalszej karierze zawodowej – mówi Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna.

Objęcie nowego stanowiska przez dotychczasową zastępcę prezydenta miasta może być dla miasta szansą na zwiększenie wpływów w regionie i jeszcze lepszą wzajemną współpracę. To nie pierwszy raz, gdy jaworznianie obejmują ważne stanowiska poza miastem i potem aktywnie działają, wspierając lokalny samorząd. Wydaje się, że także tym razem może być podobnie. Dobre wzorce, jakie wypracowała pani Monika Bryl podczas pracy w Jaworznie, mogą przełożyć się korzystnie na cały region i pozwolić na lepsze przygotowanie do nadciągającej nieuchronnie transformacji, związanej z odejściem od węgla. Na ten moment nie wiadomo czy i kogo ewentualnie prezydent powoła na nowego zastępcę.

Monika Bryl, Wiceprezes KSSE:

– Praca w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. to duże wyróżnienie i szansa na realizację strategicznych celów i przedsięwzięć gospodarczych dla całego regionu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Po kilkunastu latach pracy w jaworznickim Urzędzie Miejskim i sześciu latach pełnienia funkcji zastępcy prezydenta, przyszedł czas na nowe wyzwania, wzmacnianie gospodarki regionu, przygotowanie inwestycyjne w obliczu transformacji, a także wspieranie powstawania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, z korzyścią dla mieszkańców Jaworzna i województwa. Po wielu latach współpracy, serdecznie dziękuję za okazywany wzajemny szacunek, serdeczność, pełną pasji i profesjonalizmu pracę na rzecz mieszkańców, zaangażowanie w sprawy miasta i dumę z jego rozwoju. To suma zdobytych tutaj, w tej pracy, z tymi ludźmi doświadczeń, pokonanych przeciwności, przekutych w zwycięstwo pomysłów pozwala mi podjąć się nowego, zapewne równie ambitnego zadania.

Dziękuję za dotychczasową współpracę i zaufanie prezydentowi Pawłowi Silbertowi. Przez wiele lat pracowałam w szczególnym miejscu, u boku dobrych ludzi, pod przywództwem skutecznego lidera, stawiającego mierzalne i jednocześnie wysokie cele do osiągnięcia. Dziękuję również wszystkim osobom, które mnie wspierały i dawały szansę ciągłego rozwoju. Mieszkańców zapewniam o mojej dalszej pracy na rzecz Jaworzna, już w innym miejscu, ale z takim samym wielkim sercem i zapałem jak do tej pory. Wierzę, iż dalej wspólnie pracując osiągniemy kolejne sukcesy.

Najnowsze

To Top