Województwo śląskie

Mieszkańcy województwa będą głosowali

Budżety Obywatelskie wkraczają w decydującą fazę. Głosowanie w ramach Jaworznickiego Budżetu już trwa. Poznaliśmy też listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców województwa w ramach trzeciej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie na projekty JBO 2022 ruszyło w poniedziałek (26 lipca) i potrwa do 16 sierpnia. Głosować można elektronicznie lub papierowo. Należy jednak pamiętać, że uprawniony do głosowania będzie mógł zagłosować tylko jeden raz, wskazując maksymalnie dwa projekty z listy wniosków poddanych pod głosowanie. W przypadku wielokrotnej próby głosowania lub wskazania więcej niż dwóch zadań w obrębie karty do głosowania, głos będzie uznany za nieważny. Mieszkańcy mogą w sumie wybierać spośród 42 zgłoszonych wniosków. Na stronach urzędu miejskiego można bliżej zapoznać się z wszystkimi propozycjami zadań. Warto wziąć udział w głosowaniu i zdecydować o tym, na co przeznaczona zostanie część środków z budżetu miasta.

W województwie stawiają na ekologię

Coraz większe zainteresowanie wzbudza także Marszałkowski Budżet Obywatelski (MBO). W obecnej edycji MBO mieszkańcy zgłosili aż 203 propozycje zadań. Największą nowością wprowadzoną w ramach trzeciej edycji MBO jest podział wniosków na dwie pule – EKO i REGIO. Tym razem na projekty przeznaczono 10 milionów złotych. Połowa tej kwoty rozdysponowana zostanie w ramach puli EKO na zadania, które mają charakter ekologiczny i wpływają na poprawę środowiska naturalnego. Wartość poszczególnych zadań w przypadku puli EKO nie może być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 25% dostępnych w puli EKO środków.

Pozostałe 5 milionów złotych trafiło do puli REGIO. Całe województwo podzielone zostało na siedem podregionów. Jaworzno trafiło do podregionu numer 7 razem z Dąbrową Górniczą, Sosnowcem, a także powiatami będzińskim i zawierciańskim. Na każdy podregion przypada określona pula środków – w przypadku „jaworznickiego” podregionu jest to 750 000 zł. Mieszkańcy w ramach puli REGIO mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa. Wartość zadań nie może być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa niż 50% środków dostępnych dla danego podregionu.

Wnioski po selekcji

W tym roku zainteresowanie budżetem obywatelskim okazało się wyjątkowo duże, a do urzędu marszałkowskiego wpłynęła rekordowa liczba projektów. W sumie mieszkańcy województwa śląskiego zgłosili 203 propozycje zadań na łączną kwotę ponad 56 mln zł. Podczas weryfikacji formalnej trzy wnioski zostały ocenione negatywnie, a dwa zadania zostały wycofane przez wnioskodawców. Dodatkowo kolejne 12 zadań nie spełniło wymogów uchwały ze względu na niedostarczenie w terminie podpisanego wniosku, listy poparcia lub zgody zarządcy obiektu lub terenu. Dużo większa selekcja dokonała się podczas drugiego etapu, czyli weryfikacji prawno-technicznej. Na tym etapie odpadły 64 projekty. – Na listę zadań dopuszczonych do głosowania trafiło 120 zadań zgłoszonych przez mieszkańców. Wśród zadań, które zostały pozytywnie zweryfikowane, należy wymienić te, które między innymi charakteryzują się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz edukacyjnych, jak również zadania inwestycyjne – informuje urząd marszałkowski.

Wrześniowe głosowanie

Na ten moment w podregionie obejmującym Jaworzno zgłoszono w sumie 12 zadań na łączną kwotę 2 328 728 zł. Cześć z nich dotyczy bezpośrednio naszego miasta. Jedno z zadań przewiduje zakup wyposażenia do wszystkich typów karetek Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w stacjach w Jaworznie i Zawierciu. Trzy projekty dotyczą promocji sportu wśród dzieci i młodzieży – szczególnie siatkówki, lekkoatletyki i sportów walki. Z kolei w ramach utworzonej w tegorocznej edycji puli EKO o głosy mieszkańców będzie walczyć 28 zadań opiewających na łączną kwotę blisko 17 mln złotych. Znalazło się tam wiele bardzo ciekawych zadań proekologicznych, które powinny pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne w regionie. Podczas głosowania mieszkańcy będą mieli do dyspozycji trzy punkty w ramach puli EKO i również 3 w ramach puli REGIO. Można więc będzie wesprzeć więcej niż jeden projekt. Głosowanie zaplanowane jest między 1 a 19 września. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy we wrześniu.

Najnowsze

To Top