Biznes - inwestycje

Skarb Państwa przejmuje Izerę

Zapowiadane od miesięcy przejęcie przez Skarb Państwa spółki ElectroMobility Poland, która ma w Jaworznie produkować polskie samochody elektryczne marki Izera, staje się faktem. W czwartek (29 lipca) doszło do podpisania umowy inwestycyjnej, na mocy której Skarb Państwa obejmie akcje spółki za 250 milionów złotych.

Powołana w 2016 roku spółka ElectroMobility Poland, która ma zaprojektować i wyprodukować polski samochód elektryczny dotychczas należała do czterech energetycznych koncernów – PGE, Taurona, Energi i Enei. Kapitał akcyjny wyniósł 70 mln zł, a każda ze spółek objęła w nim po 25 procent. Na mocy podpisanej właśnie umowy inwestycyjnej, spółka zyska wsparcie od Skarbu Państwa, który obejmie nowe akcje o wartości 250 milionów złotych. Tym samym państwo stanie się głównym udziałowcem spółki, pakiet mniejszościowy pozostanie w rękach dotychczasowych akcjonariuszy.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki wyemitowane zostaną nowe akcje. Skarb Państwa zamierza pokryć ich zakup wkładem pieniężnym ze środków pochodzących z Funduszu Reprywatyzacji. – Zaangażowanie Skarbu Państwa w Izerę jest gwarantem kontynuowania prac w najważniejszych obszarach i zapewnia projektowi stabilność – mówi Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland. – Ostatnie miesiące były dla nas czasem wytężonej pracy projektowej m.in. w zakresie budowy łańcucha dostaw dla Izery, rozwoju produktu czy planowania zakładu produkcyjnego. Teraz otwieramy nowy rozdział naszego przedsięwzięcia. Środki, które pozyskamy w ramach umowy inwestycyjnej, pozwolą na realizację absolutnie kluczowych celów projektowych tj. finalizację rozmów biznesowych z kluczowymi partnerami czy rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy – podkreśla.

Już od dawna mówiono o tym, że Skarb Państwa będzie chciał mocno wesprzeć projekt budowy Izery. Bez mocnego inwestora budowa od podstaw samochodów elektrycznych nie byłaby możliwa. Wypłata 250 mln zł na konto spółki nastąpi tuż po zatwierdzeniu podwyższenia kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także po dokonaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najprawdopodobniej stanie się to jesienią. Środki te przeznaczone będą m.in. na rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy technologicznej, kontynuację prac inżynieryjnych, a także działania przygotowawcze związane z budową fabryki Izery w Jaworznie. Jak dotychczas do końca 2020 roku na prace projektowe spółka ElectroMobility Poland wydatkowała ponad 53 miliony złotych. – Etap przygotowawczy, który obejmuje umowa inwestycyjna, zaplanowany jest na 8 miesięcy. Wysokość przeznaczonych na ten etap środków oddaje zakres i skalę wyzwań, jakie przed nami stają oraz dynamikę prac, które muszą zostać wykonane w najbliższym czasie – mówi Piotr Zaremba.

Fabryka Izery ma docelowo stanąć w Jaworznie, na terenie gdzie powstaje Jaworznicki Obszar Gospodarczy. Jest to ważna inwestycja dla całego regionu, może bowiem stworzyć kilka tysięcy miejsc pracy i przyciągnąć kolejnych inwestorów. Zdaniem prezesa ElectroMobility Poland Piotra Zaremby w pierwszym kwartale 2022 roku powinny ruszyć prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję, a sama budowa fabryki ruszy najwcześniej w trzecim kwartale 2022 r. Cała inwestycja może pochłonąć nawet 5 miliardów złotych. Według wstępnych założeń pierwsze samochody elektryczne Izera miałyby wyjechać z fabryki w 2024 roku.

Najnowsze

To Top