Z miasta

Łukasz Kolarczyk nowym wiceprezydentem

Wiemy już, kto zastąpi Monikę Bryl na stanowisku Zastępcy Prezydenta Miasta. We wtorek (3 sierpnia) prezydent Paweł Silbert powierzył tę funkcję swojemu dotychczasowemu pełnomocnikowi – Łukaszowi Kolarczykowi.

W ubiegłym miesiącu dotychczasowa wiceprezydent Jaworzna Monika Bryl została wybrana wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej. To oznaczało, że po latach pracy na stanowisku zastępcy prezydenta miasta będzie musiała zrezygnować z tej funkcji. Pojawiły się spekulacje, kto mógłby zastąpić ją na tej pozycji. Na giełdzie nazwisk od samego początku pojawiało się nazwisko Łukasza Kolarczyka, który już od dawna jest jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Pawła Silberta. We wtorek dotychczasowy pełnomocnik prezydenta został powołany na nowe stanowisko. Jako zastępca prezydenta będzie odpowiedzialny m.in. za sprawy z zakresu: bezpieczeństwa mieszkańców, zamówień publicznych; promocji, kultury i sportu; współpracy społecznej i gospodarczej oraz obrotu nieruchomościami.

Łukasz Kolarczyk ma 34 lata, uzyskał dyplom MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach na kierunku: Administracja, jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University na kierunku: Zarządzanie. Z samorządem związany od prawie 15. lat. Doświadczenie zdobywał m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie i w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. W 2015 roku został Naczelnikiem Biura Promocji i Informacji. Od 2018 roku łączył funkcję Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z nowo utworzoną funkcją Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej, nadzorując również Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej. W ramach tych funkcji m.in. koordynując współpracę z organizacjami pozarządowymi, realizuje projekty społeczne i gospodarcze. Koordynuje pracami interdyscyplinarnych zespołów w zakresie realizacji i zapewnienia bezpieczeństwa dla międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i sportowych współorganizowanych w Jaworznie. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami promocyjnymi, kulturalnymi oraz programami gospodarczymi, prowadzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz wspierania rozwoju lokalnego biznesu (również w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2). Zainteresowania zawodowe skupia na funkcjonowaniu i transformacji miast oraz projektów tworzących nowoczesną przestrzeń społeczną, strategii rozwoju terenów zurbanizowanych, działania zw. z promocją gospodarczą i wzmacnianiem „brandu” Jaworzna. Prywatnie jest żonaty i ma 3,5 letniego syna, z którym uwielbia aktywnie odkrywać świat. Teraz czekają na niego nowe wyzwania w pracy na rzecz miasta.

Zmiany organizacyjne

Powołanie nowego wiceprezydenta to nie jedyna zmiana, do jakiej doszło w urzędzie miejskim Prezydent Paweł Silbert powierzył Arturowi Dzikowskiemu – dotychczasowemu naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, funkcję pełnomocnika prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego. Artur Dzikowski obejmie nadzór nad spółkami gminnymi, zajmując się również sprawami z zakresu działalności wydziału zdrowia i gospodarki komunalnej.

Nowy pełnomocnik prezydenta jest naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Był odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania projektami w Urzędzie Miejskim w Jaworznie i miejskich jednostkach organizacyjnych. Ma szerokie doświadczenie dotyczące działalności spółek prawa handlowego, zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Jaworzna, pracował w organach nadzorczych spółek. Artur Dzikowski był wiceprezesem zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – magistrem prawa i administracji. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej, z rachunkowości na Politechnice Śląskiej i z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa potwierdzający złożenie egzaminu dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz Certified Project Management Associate IPMA Level D.

Łukasz Kolarczyk, Zastępca Prezydenta Miasta:

Dziękuję Panu Prezydentowi Pawłowi Silbertowi za wielkie zaufanie i powierzenie funkcji zastępcy prezydenta, za danie jedynej w swoim rodzaju szansy oraz za wskazanie drogi do prawdziwego testu dla każdego, dla którego samorząd jest synonimem prawdziwie demokratycznej Polski. To jednocześnie ogromny honor, wielka odpowiedzialność oraz silnie motywujące wyzwanie, by wziąć współodpowiedzialność za to wspaniałe Miasto, w którym się urodziłem, wychowałem i żyję z rodziną. Podziękowania kieruję do Zarządu Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto za pozytywną, jednogłośną rekomendację mojej osoby na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko oraz wszystkim, którzy mnie wspierają. Jaworzno wielokrotnie jaśniało na mapie miast innowacyjnych, miast przełomowych decyzji i miast nierozerwalnych społeczności lokalnych. Przetrwaliśmy też niejedną burzę i czas trudów, bo dobrze tu znamy znaczenie słów: bezinteresowna pomoc, solidarność i energia do przezwyciężania wszelkiej zawieruchy. Tak, Jaworzno jest miastem dobrej energii, dzięki której każde z pokoleń czuje się jak w bezpiecznym domu. Dziękuję moim współpracownikom. Nasza świetna relacja oparta na zrozumieniu i trosce o Jaworzno nie dość, że nie ulegnie zmianie, to stanie się jeszcze silniejsza. Przed nami wiele zadań, przedsięwzięć i niełatwej pracy. Ale wiem, że zrealizujemy to wszystko z sukcesem. Bo kieruje nami chęć życia w jeszcze lepszym wspólnym mieście. A to jedna z najpiękniejszych motywacji. Do zobaczenia na wspólnej drodze.

Najnowsze

To Top