Biznes - inwestycje

Artur Michałowski tymczasowym prezesem Taurona

Kadrowe zmiany w Tauronie trwają w najlepsze. Po rezygnacji dotychczasowego prezesa Pawła Strączyńskiego ruszyły poszukiwania kandydatów na to stanowisko. Decyzją Rady Nadzorczej w najbliższych tygodniach czasowo obowiązki prezesa będzie pełnił Artur Michałowski.

W ostatnich miesiącach do zmian na kierowniczych stanowiskach w Tauron Polska Energia i spółkach należących do grupy dochodzi wyjątkowo często. Zaledwie w kwietniu prezesem grupy został Paweł Strączyński. Miał on przygotować Taurona do wydzielenia aktywów węglowych, które w najbliższych miesiącach trafią do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Podczas jego rządów podjęto m.in. decyzję o zaprzestaniu budowy szybu Grzegorz w Byczynie. Nieoczekiwanie na początku lipca złożył jednak rezygnację, a to pociągnęło za sobą szereg zmian w ramach Taurona.

Nowi wiceprezesi

W lipcu ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa oraz dwóch wiceprezesów – do spraw handlu, finansów, a także strategii i rozwoju. Zainteresowanie konkursem było dość duże, swoje kandydatury zgłosiło 33 kandydatów – z czego siedmiu ubiegało się o fotel prezesa. W wyniku postępowania udało się wyłonić trzech wiceprezesów. Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia SA powołała Artura Michałowskiego na stanowisko wiceprezesa ds. handlu, Krzysztofa Surmę na stanowisko wiceprezesa ds. finansów oraz Patryka Demskiego na stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju. Artur Michałowski, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, będzie również czasowo pełnił obowiązki prezesa zarządu.

– Tauron stanowi kluczowy podmiot dla polskiej gospodarki, jest liderem w dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Odblokowanie potencjału rozwojowego firmy będzie jednym z priorytetowych działań zarządu. Przeprowadzenie firmy przez wymagający okres transformacji to ogromne wyzwanie, ale też obowiązek – wyjaśnia Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu. W najbliższej perspektywie nowy zarząd skoncentruje się na aktualizacji strategii, zdynamizowaniu zielonej transformacji koncernu oraz inwestycjach w nowoczesną sieć dystrybucyjną, odgrywającą kluczową rolę w rozwoju energetyki opartej na OZE. – Tauron wymaga obecnie zdecydowanych działań, żeby sprostać wyzwaniom stawianym przez otoczenie rynkowe. Unijny Zielony Ład, pakiet regulacji klimatycznych „Fit for 55” i galopujące ceny uprawnień do emisji CO2 determinują kierunek zmian, które muszą zajść w polskiej energetyce. Tauron musi wykonać rzeczywisty Zielony Zwrot w zakresie mocy wytwórczych oraz utrzymać przewagę konkurencyjną w obszarze dystrybucji i sprzedaży – mówi Artur Michałowski. – Cele te musimy połączyć z dyscypliną finansową oraz utrzymaniem bezpiecznych wskaźników zadłużenia. Kierunki transformacji chcemy przedstawić do końca tego roku w zaktualizowanej strategii Grupy Tauron – dodaje.

Artur Michałowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – Master of Corporate Governance oraz studiów Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Od 2016 r. do 4 sierpnia 2021 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. w Elektrociepłowni „Zofiówka” będącej w strukturach KWK „Zofiówka”. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił m. in. funkcje: Dyżurnego Inżyniera Ruchu, Zastępcy Kierownika Ruchu ds. Optymalizacji Produkcji i Kluczowej Kadry Zarządzającej, Kierownika Ruchu EC „Zofiówka”, Zastępcy Dyrektora EC „Pniówek”, Dyrektora EC „Zofiówka” oraz Dyrektora Biura Produkcji.

Kto nowym prezesem?

Artur Michałowski tymczasowo pokieruje Tauronem, ale Rada Nadzorcza cały czas poszukuje prezesa na stałe. Na tym stanowisku ostatnio toczy się prawdziwa karuzela. Od jesieni 2016 r. do połowy ubiegłego roku Tauronem kierował prezes Filip Grzegorczyk. W połowie lipca 2020 r. zastąpił go Wojciech Ignacok, który z końcem lutego zrezygnował ze stanowiska. Po nim obowiązki prezesa krótko pełnił ówczesny wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski, który później, w maju odszedł z firmy. 1 kwietnia stanowisko prezesa objął Paweł Strączyński, który kierował firmą do 4 sierpnia. Trudno powiedzieć, kto mógłby zostać nowym prezesem. Na giełdzie nazwisk przewijała się ostatnio postać Artura Warzochy. Obecnie jest on prezesem spółki Tauron Nowe Technologie, a w przeszłości był senatorem wybranym z poparciem PiS. Rzekomym kandydatem miałby też być poseł PiS Adam Gawęda – były wiceminister aktywów państwowych, ten jednak jak dotychczas dementował wszelkie plotki. Termin składania zgłoszeń w konkursie upływa 30 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w dniu 2 września.

Najnowsze

To Top