Z miasta

Łukasz Kolarczyk – Zastępcą Prezydenta Jaworzna

W jaworznickim urzędzie nominację na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta otrzymał Łukasz Kolarczyk. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, 3 sierpnia 2021 r. powierzył Łukaszowi Kolarczykowi – dotychczasowemu pełnomocnikowi, pełnienie funkcji zastępcy prezydenta. Zmiany są powodowane również faktem powołania – miesiąc temu – Moniki Bryl na zastępcę-wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach zmian w strukturze Urzędu Miejskiego, Łukasz Kolarczyk został zastępcą prezydenta i będzie odpowiedzialny m.in. za sprawy z zakresu: bezpieczeństwa mieszkańców, zamówień publicznych; promocji, kultury i sportu; współpracy społecznej i gospodarczej oraz obrotu nieruchomościami. Ten wybór to również jasny sygnał, że miasto ma przygotować się jak najlepiej na transformację energetyczną i wzmocnić budowany od kilku lat potencjał gospodarczy. Na dzień wydania gazety, wiemy już że Sejm przegłosował ustawę pozwalającą na kontynuowanie prac nad Jaworznickim Obszarem Gospodarczym – ważnym projektem ekonomicznym, którego realizację prezydent Silbert powierzył kilkanaście miesięcy temu Łukaszowi Kolarczykowi.

Zarząd Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto poparł propozycję prezydenta Pawła Silberta i jednogłośnie udzielił rekomendacji Łukaszowi Kolarczykowi na stanowisko zastępcy prezydenta miasta.

Łukasz Kolarczyk – urodził się w 1987 roku, w Jaworznie. Uzyskał dyplom MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (pierwsze w Polsce studia menedżerskie rangi MBA w zakresie samorządu terytorialnego), ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach na kierunku: Administracja, jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University na kierunku: Zarządzanie.

Specjalista – z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – w zakresie zarządzania projektami marketingowymi, kulturalnymi, programami gospdoarczymi i inwestycjami, prowadzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz wspierania rozwoju lokalnego biznesu (również w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2). Nadzorował proces połączenia jaworznickich artystycznych instytucji kultury, co zapewniło im możliwość dalszego funkcjonowania dramatycznie zakłóconego przez pandemię koronawirusa.

Z samorządem związany od prawie 15. lat. Doświadczenie zdobywał m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie i w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. W 2015 roku został Naczelnikiem Biura Promocji i Informacji. Od 2018 roku łączył funkcję Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z nowo utworzoną funkcją Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej, nadzorując również Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej. W ramach tych funkcji m.in. koordynował współpracę z organizacjami pozarządowymi, realizował projekty społeczne i gospodarcze, dzięki którym wymiernie wzrosło ogólnopolskie zainteresowanie miastem i wolumen dochodów gminy.

Współtworzy markę Jaworzna jako miasta elektromobilności, innowacyjnych technologii oraz partycypacji mieszkańców w każdej istotnej dla nich zmianie. W trakcie ostatnich dwóch lat z sukcesami realizuje program współpracy z instytucjami gospodarczymi w województwie i kraju oraz z ministerstwami – w tym nadzoruje i koordynuje projekty związane z transformacją energetyczną i tworzeniem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Uczestniczył w pracach przygotowujących Jaworzno do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku oraz koordynował pracami interdyscyplinarnych zespołów w zakresie realizacji i zapewnienia bezpieczeństwa dla międzynarodowych imprez sportowych współorganizowanych w Jaworznie, np. – wyścigów kolarskich Tour de Pologne oraz Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.

Zainteresowania zawodowe skupia na funkcjonowaniu miast (w tym transformacji w kierunku „miast szczęśliwych”) oraz projektów tworzących nowoczesną przestrzeń społeczną, wielodekadowe strategie rozwoju terenów zurbanizowanych, działania zw. z promocją gospodarczą i wzmacnianiem „brandu” Jaworzna w Unii Europejskiej. Interesuje się również projektowaniem polityk i inwestycji związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz zagospodarowaniem przestrzeni miejskich.

Jest autorem prac o zadaniach samorządu, kontroli zarządczej i raportach o stanie gminy. Jest także członkiem Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto oraz „NSZZ Solidarność”.

Prywatnie: żonaty, 3,5 letni syn, z którym uwielbia aktywnie odkrywać świat (i wracać w ukochane zakątki Jaworzna jak obecna GEOsfera, śródmieście z miejskim ogrodem na Plantach czy też „zielone płuca” Jaworzna w okolicy Doliny Żabnika). Pasjonat muzyki filmowej (gł. twórczość Hansa Zimmera, Ennio Morricone, Ludovico Einaudi) oraz kina psychologicznego, choć nie odmówi także seansu z interesującą sensacją. Wierny kibic sportu a szczególnie piłki nożnej oraz wszelkich projektów i badań realizowanych przez NASA. I w każdej wolnej chwili dużo czyta – od biografii historycznych przez opowieści o tworzeniu się lokalnych społeczności po sagi o najważniejszych dynastiach świata.

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 17-2021

Najnowsze

To Top