Z miasta

Remontowa jesień

W trakcie ostatniej (26.08) sesji Rady Miasta Radni dokonali ostatnich przesunięć środków finansowych, które pozwalają na realizację jeszcze w bieżącym roku szeregu zadań. Część z tych środków przeznaczonych zostanie na prace remontowe.

W połączeniu z oszczędnościami z przeprowadzonych już postępowań – sytuacja pozwala z optymizmem spojrzeć na możliwości realizacji przez MZDiM jeszcze kolejnych, dodatkowych prac drogowych. Zakres planowanych robót wynika nie tylko z oceny infrastruktury ze strony samego zarządcy dróg – ale także z uwag zgłaszanych przez Mieszkańców i Radnych.

Zaplanowane na jesień prace realizowane będą zarówno w ramach programu Czas na Gruntówki, Czas na Chodniki – ale również w zakresie rewitalizacji przestrzeni osiedlowych (kompleksowe prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni, chodników, bądź miejsc postojowych). Wykonane będzie nowe oświetlenie uliczne oraz dokumentacja projektowa do późniejszej realizacji.

Konsekwentnie, także w tym roku, MZDiM kontynuuje program Czas na Gruntówki, w ramach którego, od samego początku jego trwania, czyli 2013 roku udało się wyasfaltować ok. 100 kilometrów (ponad 200 odcinków) dróg gruntowych. Czas Na Gruntówki wróci – m. in. – do Jelenia-Łęgu, głównie z uwagi na zakończenie tamże prac przez jaworznickie Wodociągi.

W ramach programu Wchodzimy w Osiedla zrealizowany został szereg rewitalizacji, które znacząco poprawiły osiedlową infrastrukturę drogowo – chodnikową. Także na jesień zaplanowanych zostało kilka zadań, związanych z wykonaniem nowych nawierzchni jezdni i chodników, m. in. na Osiedlu Stałym, czy Łubowcu. Równolegle szereg nawierzchni drogowych i infrastruktury okołodrogowej odtwarzany jest na nowo po pracach realizowanych przez Wodociągi Jaworzno w Dąbrowie Narodowej.

Warto wspomnieć, że wśród zaplanowanych działań jest również kilka prac w ramach zadania rozpoczętego w roku 2015, związanego ze zwiększaniem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg – a w szczególności pieszych – polegającego na doświetlaniu przejść dla pieszych.

Ważnym zadaniem jest wykonanie oświetlenia na nieoświetlonym do tej pory odcinku ul. Sulińskiego – od okolic osiedla Sobieski Górka w kierunku Jelenia. Prace te znacząco wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

W tabeli poniżej przestawiamy szczegółową listę zaplanowanych jeszcze na ten rok prac remontowych, które zrealizowane zostaną jesienią. O szczegółach dotyczących poszczególnych zadań – w tym terminach realizacji czy utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami – MZDiM będzie Mieszkańców na bieżąco informować.

MZDiM zwraca równocześnie uwagę, iż z przyczyn niezależnych (pogoda, napięte terminy, wyniki poszczególnych postępowań) oraz z faktu że część zadań będzie realizowana przez podmioty zewnętrzne a część przez sam MZDiM, jednostka nie jest w stanie obecnie podać konkretnych dat rozpoczęcia prac. Możliwe są także korekty w zestawie planowanych prac.

źródło: MZDiM

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 18-2021

Najnowsze

To Top