Województwo śląskie

Ruszyło głosowanie na wojewódzkie projekty

Marszałkowski Budżet Obywatelski wkracza w decydującą fazę. Mieszkańcy regionu mogą już oddawać swoje głosy na projekty zgłoszone w ramach trzeciej edycji MBO.

Marszałkowski Budżet Obywatelski (MBO) to obok miejskich budżetów obywatelskich jeden ze sposobów, dzięki którym mieszkańcy mogą decydować o tym, na co samorządy wydają część swoich środków. W tym roku MBO w województwie śląskim organizowany jest już po raz trzeci i nie sposób nie zauważyć, że zainteresowanie nim z roku na rok jest większe. Obecnie trwa już głosowanie na zgłoszone projekty. Mieszkańcy regionu – w tym oczywiście także Jaworzna – mogą oddawać swoje głosy przez internet do 19 września.

Głosowanie jest proste!

W głosowaniu, które ruszyło 1 września, udział wziąć może każdy mieszkaniec województwa śląskiego. Samo głosowanie odbywa się drogą internetową i jest całkiem proste. Głosować można na specjalnie przygotowanej stronie ebo.slaskie.pl. Aby zagłosować na wybrane zadania, należy w sumie wykonać kilka prostych kroków. Po pierwsze należy wybrać zadania, na które chcemy rozdzielić nasze głosy i przydzielić im odpowiednią ilość punktów. Głosujący mogą przyznawać od 1 do 3 punktów na zadania w puli EKO oraz od 1 do 3 punktów na zadania z puli REGIO z dowolnych 7 podregionów). Po przydzieleniu punktów należy wprowadzić swoje dane – numer telefonu, imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki. Dane te posłużą do weryfikacji poprawności głosowania. Na wskazany numer telefonu przesłany zostanie kod weryfikujący. Po potwierdzeniu wyboru i wprowadzenia kodu weryfikacyjnego z SMS-a należy zatwierdzić głosowanie. Co ważne, po oddaniu głosu nie można już zmienić swoich głosów czy zagłosować ponownie, dlatego warto wcześniej dobrze przemyśleć swój wybór. Wszelkie problemy z oddaniem głosu można zgłaszać na maila budzetobywatelski@slaskie.pl.

Miliony na zadania

W tym roku głosujący do rozdysponowania mają kwotę 10 milionów złotych. Po raz pierwszy wprowadzono podział na dwie pule – EKO i REGIO. Władze województwa chcą szczególnie mocno promować wszelkie inicjatywy proekologiczne i dlatego na zadania w puli EKO przeznaczono 5 milionów złotych. – Zielone Śląskie 2030 to jest Strategia Województwa Śląskiego i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej projektów też poszło na projekty ekologiczne, proekologiczne, edukację ekologiczną – mówi marszałek Jakub Chełstowski. Pozostałe 5 milionów złotych trafiło do puli REGIO. Podobnie jak w poprzedniej edycji, całe województwo podzielone zostało na siedem podregionów. Jaworzno trafiło do podregionu numer 7 razem z Dąbrową Górniczą, Sosnowcem, a także powiatami będzińskim i zawierciańskim. Na każdy podregion przypada określona pula środków – w przypadku „jaworznickiego” podregionu jest to 750 000 zł. Mieszkańcy w ramach puli REGIO mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa. Wartość zadań nie może być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa niż 50% środków dostępnych dla danego podregionu.

Rekordowa liczba zadań

Zainteresowanie Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim okazało się bardzo duże, a mieszkańcy zgłosili w sumie 203 wnioski. Niestety spora ich część nie spełniała kryteriów merytorycznych lub formalnych i przepadła na etapie weryfikacji. Na ostatecznej liście, która została poddana pod głosowanie, znajduje się 120 zadań. 28 zadań znalazło się w puli EKO, natomiast pozostałe 92 zadania dotyczą puli REGIO. W podregionie P7 obejmującym także Jaworzno znalazło się 12 projektów. Część z nich dotyczy bezpośrednio naszego miasta. W poprzedniej edycji dzięki głosowaniu mieszkańców stacja pogotowia w Jaworznie zyskała nową karetkę. Teraz jeden z projektów przewiduje zakup wyposażenia do wszystkich typów karetek Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu dla stacji w Jaworznie i Zawierciu. Kolejne z zadań, które skierowane byłoby także do jaworznian jest projekt „Aktywni Razem”. – Celem zadania jest aktywizowanie międzypokoleniowe seniorów i młodzieży szkolnej do podejmowania działań woluntarystycznych na rzecz lokalnych społeczności. W ramach inicjatywy odbędą się szkolenia, doradztwo animacyjne, wyjazdy studyjne, opracowanie publikacji promujących dobre praktyki. W ramach działania powstaną grupy inicjatywne łączące seniorów po jednej na obszarze: powiatu będzińskiego, zawierciańskiego, Dąbrowie Górniczej Jaworznie i Sosnowcu. Działania realizowane będą realizowane z lokalnymi NGO i JST – mówią pomysłodawcy zadania. Trzecim projektem, który może być realizowany w Jaworznie, jest zadanie pod nazwą „Aktywni, zdrowi, bezpieczni”. W jego ramach na terenie kilku powiatów prowadzone byłyby ogólnorozwojowe zajęcia sportowe z elementami samoobrony. Oprócz zajęć sportowych pomysłodawcy przewidują prowadzenie zajęć z podstaw pierwszej pomocy oraz psychologicznych pozwalających na rozładowanie napięć emocjonalnych.

W ramach puli EKO niestety tylko dwa zadania dotyczą m.in. Jaworzna. Pierwszy z projektów nosi bardzo chwytliwą nazwę „Zaproś dudka do ogródka”. Zadaniem projektu jest ochrona terenów lęgowych dudków oraz zwiększenie ich liczebności na terenie województwa śląskiego, poprzez zaangażowanie społeczeństwa do działań mających na celu ratunek tych ptaków. W ramach projektu budki lęgowe będą rozdawane mieszkańcom województwa śląskiego. Drugi z projektów nosi nazwę „Kołem po Śląsku” i ma promować ekologiczne i przyjazne dla środowiska formy transportu. W jego ramach w pociągach Kolei Śląskich można będzie bezpłatnie przewozić rowery i hulajnogi.

Głosowanie w ramach III edycji MBO potrwa do 19 września. Warto zapoznać się z projektami i wesprzeć najciekawsze z nich swoimi głosami. Wyniki głosowania poznamy jeszcze we wrześniu.

Lista projektów REGIO w podokręgu 7:

 1. Aktywni Razem – Wolontariat Międzypokoleniowy.
 2. Sprzęt medyczny do karetek Rejonowego Pogotowia Ratunkowego.
 3. Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleraders. Turniej tańca.
 4. Zwiększenie dostępności świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego EEG do Pracowni EEG oraz Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.
 5. Życie na sportowo – życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne).
 6. Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu.
 7. Volleyland – Śląskie / Od BAJTLA do OLDBOJA – REGIO Mistrzostwa.
 8. Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
 9. Wyznaczenie ścieżek edukacyjnych w rejonie obszaru Natura 2000 – Pogoria IV na terenie miasta na prawach powiatu Dąbrowy Górniczej oraz powiatu będzińskiego (gmina Siewierz).
 10. Aktywni, zdrowi, bezpieczni – zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w powiatach będziński, zawierciański oraz miastach na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
 11. Muzyka regionu – Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych w Rogoźniku.
 12. EKO ART PORĘBA – BO ZIELONE ŚLĄSKIE ZACZYNA SIĘ TUTAJ!
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

To Top